ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Михайлівна Романишина
Тетяна Андріївна Кухарчук

Анотація

Проблема адаптації – одна із важливих міждисциплінарних проблем. Під професійною адаптацією молодого вчителя розуміють складний динамічний процес повного освоєння професії і оволодіння педагогічною майстерністю на основі сукупності раніше набутих знань, умінь і навичок, які постійно поповнюються. У майбутніх учителів визначено наявність психологічної, соціальної, дидактичної, методичної, наукової, специфічної, виховної, біологічної, фізіологічної, економічної, побутової, політичної, правової, етнічної, клімато-географічної видів адаптації

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Романишина, Л. М., & Кухарчук, Т. А. (2016). ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1084
Розділ
Статті
Біографії авторів

Людмила Михайлівна Романишина, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кафедра педагогіки, завідувач, доктор педагогічних наук, професор

Тетяна Андріївна Кухарчук, Гімназія, м. Рівне

директор, кандидат педагогічних наук

Посилання

Мороз О.Г. Профессиональная адаптация молодого учителя / О.Г. Мороз. – К., 1998. – 326 с.

Вульфов Б.З. Профессиональная рефлексия в непрерывном образовании / Б.З. Вульфов // Гуманизация образования. – 1994. – №2. – С. 42–50.

Касаткина Н.Э. Педагогические основы выбора старшеклассниками профессий химического производства: дис. ... канд. пед. наук / Н.Э. Касаткина. – Кемерово, 1970. – 271 с.

Насырова Г.И. Процесс профессиональной адаптации будущих учителей / Г.И. Насырова // Формирование социально активной личности учителя. – М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1985. – С. 58–63.

Ащепков А.Т. Профессиональная адаптация преподавателей высшей школы: проблемы и перспективы / А.Т. Ащепков. – Ростов-на-Дону, 1997. – 1997. – 144 с.

Назарова О.В. Профессиональная адаптация начинающих учителей гимназии в условиях модернизации образования: дис. ... канд. пед. наук / О.В. Назарова. – Ставрополь, 2003. – 138 с.

Селіверстов С.І. Соціально-педагогічні умови адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі: дис. … канд. пед. наук / С.І. Селіверстов. – К., 2000. – 157 с.

Бабуцидзе М.О. Развитие рефлексивных умений молодого учителя в процессе профадаптации: автореф. дисс. … канд. пед. наук / М.О. Бабуцидзе. – Курган: КГПИ, 1998. – 22 с.

Абсалямова Я. Професійна адаптація молодих викладачів іноземної мови до роботи у вищих технічних навчальних закладах/ Я. Абсалямова // Рідна школа. – 2006. – №7. – С. 41–44.

Кухарчук Т.А. Адаптація молодих вчителів природничих дисциплін до роботи в школі / Т.А. Кухарчук, Л.М. Романишина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Вип. 8. – Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 2005. – С. 78–81.

Свиридов И.А. Особенности адаптации личности к сложным производственным условиям / И.А. Свиридов // Социологические исследования. – 1977. – №2. – С. 18–29.

Мороз А.Г. Педагогический коллектив как среда адаптации молодого учителя / А.Г. Мороз. – Киев: КППИ, 1985. – 22 с.

Щербань П.М. Фундаменталізація науково-практичної підготовки майбутніх учителів / П.М. Щербань, П.П. Щербань // Рідна школа. – 2003. – № 1. – С. 15–17.