ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНКЛЮЗИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ОСВІТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Анатоліївна Малишевська

Анотація

У статті проаналізовано зарубіжний досвід впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в США та Канаді. У північно-американських країнах за останні десятиліття відбулись суттєві зміни у розумінні і ставленні щодо забезпечення дітей з особливими освітніми потребами якісною освітою. Модернізація системи спеціальної освіти у цих країнах визнана у вигляді нової форми навчання – інклюзивної. Ознайомлення із зарубіжним досвідом організації інклюзивного навчання істотно оптимізує реструктуризацію української освітньої системи відповідно до потреб сьогодення та реалізації Конвенції ООН про права інвалідів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Малишевська, І. А. (2016). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНКЛЮЗИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ОСВІТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1087
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Анатоліївна Малишевська, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кафедра корекційної педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Посилання

Захарчук М. Є. Становлення та розвиток освітніх концепцій інтеграції та інклюзії у США / М. Є. Захарчук // Вища освіта України. – 2012. – Додаток 1 до вип. 27, том І (34) : [тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»] / відп. ред. І. П. Маноха. – С. 143–150.

Данілавічюте Е. А. Закономірності виникнення, сутність та місце інклюзії у єдиній системі освіти в Україні / Е. А. Данілавічюте // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – № 1. – С. 2–8.

Removing the margins: The challenges and possibilities of inclusive schooling [Електронний ресурс] / G. J. S. Dei, I. M. James, L. L. Karumanchery, S. James-Wilson, J. Zine. – Toronto : Canadian Scholars’ Press, 2000. – 299 p. – Режим доступу : http://www.amazon.ca/Removing-Margins-Challenges-Possibilities-Inclusive/dp/1551301539.

Zinn H. A peoples’s history of the United States: 1492 – Present / H. А. Zinn. – New York : Harper Perennial, 2005. – 702 p.

Wolfensberger W., Nirge B., Olshansky S., Perske R., Roos P. The principle of normalization in human services / W. Wolfensberger, B. Nirge, S. Olshansky, R. Perske, P. Roos. – Toronto, ON : National Institute on Mental Retardation, 1972. – 344 p.

Johnson D. Effects of Cooperative and Competitive Learning Experiences on Interpersonal Attraction Between Handicapped and Nonhandicapped Students / D. Johnson, R. Johnson // The Journal of Social Psychology. – 1982. – Vol. 116(2) – P. 211–219.

Wiggins G. Ten «radical» suggestions for school reform / G. Wiggins // Education Week. – 1988. – Vol. 7(24). – P. 20–28.

Лупарт Дж. Шкільна реформа в Канаді: перехід від роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл / Дж. Лупарт, Ч. Веббер // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – 2010. – № 1. – С. 6–11.

Andrews J. The inclusive classroom: Educating exceptional children. (2nd Edition) / J. Andrews, J. L. Lupart. – Scarborough, ON : Nelson Canada, 2000. – 561 p.

Skrtic T. M. Voice, collaboration, and inclusion: Democratic themes in educational and social reform initiatives / T. M. Skrtic, W. Sailor, K. Gee // Remedial and Special Education. – 1996. – Vol. 17. – P. 142–157.

Vaughn S. Teaching students who are exceptional, diverse, and at risk in the general education classroom / S. Vaughn, C. S. Bos, J. S. Schumm. – Allyn & Bacon (4th Ed), Merrill, 2007. – 562 p.

Gartner A. Beyond special education: Towards a quality system for all students / A. Gartner, D. Lipsky // Harvard Educational Review. – 1987. – Vol. 57(4). – P. 367–390.

Dyson A. Inclusion and inclusions: Theories and discourses in inclusive education / A. Dyson // Inclusive education Eds. Harry Daniels and Philip Garner. – New York, NY : Routledge, 1999. – P. 89–115.

Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі : практичний посібник : пер з англ. / Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девід Харві. – К. : СПД-ФО Парашин І. С., 2010. – 296 с.