УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ У ВНЗ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Петрівна Кучай

Анотація

У статті розглядається музична освіта у ВНЗ та управління її якістю. Управління навчальним процесом у вищій педагогічній школі за нових соціально-економічних умов має важливе теоретико-методологічне та науково-практичне значення. Концептуальне осмислення психолого-педагогічних основ управління підготовкою вчителя створює передумови для поліпшення педагогічної освіти на сучасному етапі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кучай, Т. П. (2016). УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ У ВНЗ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1089
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Петрівна Кучай

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Ільменко, О.О. Методологічні проблеми професійної і музичної освіти / О.О. Ільменко, Я.В. Сверлюк. – Рівне: Перспектива, 2004. – 200 с.

Сегеда Н.А. Професійний розвиток викладача музичного мистецтва: історія, методологія, теорія : [монографія] / Н.А. Сегеда. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 273 с.

Мішедченко В.В. Музично-виконавська підготовка майбутнього вчителя початкових класів в умовах університетської освіти / В.В. Мішедченко // Проблеми педагогіки музичного мистецтва: Збірник науково-методичний статей / Упор. О.Я. Ростовський. – Ніжин: НДПУ, 2004. – С. 5–70.

Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия / Сост. О.А. Апраксина. – М.: Просвещение, 1990. – 207 с.

Верхолаз Р.А. Некоторые вопросы музыкально-педагогической подготовки учителя / Р.А. Верхолаз. – Одесса 1960. – 44 с.

Галус О. М. Педагогічне управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / О.М. Галус . – К.: Б.в., 2009. – 44 с.

Фадєєв В.І. Структура і функції системи управління освітніми ресурсами вищої освіти України / В.І. Фадєєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. – №5(31). – C. 378–385.

Dave R.H. Lifelong Education and School Curriculum. Hamburg, Unesco Institute for Education. – 1973. – Р. 30.