ФОРМУВАННЯ ПРОФОРІЄНТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Володимир Павлович Зінченко
Вікторія Іванівна Абакумова

Анотація

У статті охарактеризовано сутність профорієнтологічної компетентності учителя історії. Розкрито основні педагогічні умови, що забезпечують ефективне формування профорієнтологічної компетентності майбутнього учителя історії в процесі професійної підготовки (контекстне формування основ вказаної компетентності в процесі вивчення психолого-педагогічних та методичних дисциплін; систематизація знань та формування профорієнтаційних умінь в процесі вивчення спеціального курсу «Профорієнтологія»; залучення студентів до проведення профорієнтаційної роботи в процесі педагогічної практики). Описано зміст спецкурсу «Профорієнтологія» і результати його впровадження.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Зінченко, В. П., & Абакумова, В. І. (2016). ФОРМУВАННЯ ПРОФОРІЄНТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1091
Розділ
Статті
Біографії авторів

Володимир Павлович Зінченко, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

кафедра педагогіки та менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Вікторія Іванівна Абакумова, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання, доктор історичних наук, професор

Посилання

Манько В. М. Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін / В. М. Манько // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. – К. : Логос, 2000. – Вип. 2. – С. 153–161.

Профорієнтологія. Програма навчального курсу для студентів педагогічних спеціальностей / В.П. Зінченко, В.К. Сидоренко, В.Б. Харламенко. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2011. – 16 с.

Філософський енциклопедичний словник [за ред. В. І. Шинкарука]. – Київ : Абрис, 2002. – 752 с.

Формування профорієнтаційної компетентності педагога: теорія і практика / В.П. Зінченко, В.Б. Харламенко [та інш.]. – Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. – 198 с.