АДАПТИВНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Анна Іванівна Глінецька

Анотація

У статті розглянуто особливості використання адаптивної системи навчання на початковому ступені освіти, розкрито завдання, характерні для початкової школи, порівняно традиційну і адаптивну системи навчання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Глінецька, А. І. (2016). АДАПТИВНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1092
Розділ
Статті
Біографія автора

Анна Іванівна Глінецька, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

студентка

Посилання

Крившенко Л. П., Вайндорф-Сысоева М. Е. Педагогика: Учебник / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева; Под ред. Л. П. Крившенко. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. – 432 с.

Зуева М. Л. Возможности использования адаптивной системы обучения для формирования ключевых компетенций // Ярославский педагогический вестник. – 2005. – № 2 (43). – С. 87–92.

Границкая А. С. Научить думать и действовать: Адаптивная система обучения в школе: Книга для учителя / А. С. Границкая. – М. : Просвещение, 1991. – 175 с.

Ямбург Е. А. Школа для всех: Адаптивная модель (Теоретические основы и практическая реализация) / Е. А. Ямбург. – М. : Новая школа, 1996. – 352 c.

Богорев В. В. Психолого-педагогические основы системы адаптивного обучения / В. В. Богорев // Наука и школа. – 2001. – № 2. – С. 12–15.