ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІМІДЖ» СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валентина Петрівна Коваленко

Анотація

У статті подано узагальнений опис сучасного стану проблеми професійного іміджу вчителя. Розглянуто сутнісні характеристики педагогічного іміджу. Проаналізовано вузьке та широке трактування терміну «імідж».

Автором зроблено спробу дати найбільш вичерпне визначення поняття «педагогічного іміджу». Виділено основні підходи до його типологізації й класифікації. У статті автор розкриває зміст поняття «професійний імідж вчителя», а також особливості його прояву.

У статті обґрунтовано необхідність створення та покращення педагогічного іміджу вчителя. Це дасть змогу не тільки оптимізувати рівень професійної діяльності вчителя, а й значно підвищити продуктивність навчально-виховного процесу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Коваленко, В. П. (2016). ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІМІДЖ» СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1096
Розділ
Статті
Біографія автора

Валентина Петрівна Коваленко, Донбаський державний педагогічний університет

кафедра іноземних мов, старший викладач

Посилання

Гуревич К.М. Образовательная среда интерактивного комплекса «общеобразовательная школа – школа искусств» как условие эффективного развития личности младшего школьника / К.М. Гуревич. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://zexy-999.ru/items/items711395.html.

Бриль Г. Імідж сучасного вчителя початкових класів / Г. Бриль // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2011. – №4 (Ч.1) – С. 234.

Калюжный А.А. Особенности построения профессионального имиджа / А.А. Калюжный // Вестник государственного университета управления. Серия: Социология и управление персоналом. – № 3(19). – М.: ГУУ, 2006 – С. 59–63.

Квиллиам С. Тайный язык жеста и взгляда / С. Квиллиам. – М.: Ниолла – Пресс, 1998. – 246 с.

Ковальчук Л. Формування іміджу майбутнього учителя у процесі вивчення педагогічних дисциплін в класичному університеті / Л. Ковальчук // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2007. – Вип. 22. – С. 65–74.

Максимова Г.П. Коммуникативная культура преподавателя и ее развитие в профессиональной деятельности: дис. … канд. пед. наук / Г.П. Максимова. – Ростов-на-Дону, 2000. – 179 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2 т. / С.Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1972. – 424 с.

Черновол–Ткаченко Р.І. Імідж сучасної освітньої установи / Р.І.Черновол–Ткаченко // Управління школою. 2006. – № 19 – 21. – С. 92–95.