ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ БАЗОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Миколаївна Онопрієнко
Олександр Васильович Онопрієнко
Валентин Дмитрович Винник

Анотація

Актуальність полягає у розробці діагностичної системи, яка б виступила об’єктивним індикатором сформованості відповідних рівнів базових професійних компетентностей випускника вищого навчального закладу за названою вище спеціальністю. Завдання: добір оптимальних діагностичних методів дослідження; збір інформації за допомогою діагностичних методик; кількісна та якісна обробка результатів. За зведеними результатами педагогічного експерименту встановлено, що по кожній із базових компетентностей відповідно до їхнього нормативного рівня сформованості належить найбільша кількість студентів, а відповідно до креативного – найменша. Цей факт підтверджує необхідність розробки та впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів організаційних основ компетентнісного підходу, а в ході його реалізації забезпечення професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури адекватними педагогічними умовами формування базових професійних компетентностей і відповідним технолого-методичним ресурсом у процесі вивчення фахових дисциплін.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Онопрієнко, О. М., Онопрієнко, О. В., & Винник, В. Д. (2016). ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ БАЗОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1115
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ольга Миколаївна Онопрієнко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент

Олександр Васильович Онопрієнко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра фізичного виховання та здоров'я людини, кандидат педагогічних наук, доцент

Валентин Дмитрович Винник, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра фізичного виховання та здоров'я людини, кандидат педагогічних наук, старший викладач

Посилання

Лящук Р.П. Гімнастика (навчальний посібник у двох частинах) / Р. П. Лящук, А. В. Огнистий. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – Ч.1. – 164 с.

Лящук Р.П. Гімнастика (навчальний посібник у двох частинах) / Р. П. Лящук, А. В. Огнистий. – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – Ч.2. – 214 с.

Папуша В. Г. Теорія і методика фізичного виховання. Тестові завдання / В. Г. Папуша, Б. М. Шиян. – Тернопіль : Збруч, 2002. – 135 с.

Спортивні і рухливі ігри та методика викладання (Тестові завдання) / [Кічук С. Ф., Авраменко В. Г., Лобанков В. С., Гавралов Ю. Л.]; під заг. ред. С. Ф. Кічука. – Тернопіль, ТДПУ, 2003. – 80 с.

Тести з теорії і методики фізичного виховання : метод рекомендації / [упоряд. О. В. Онопрієнко]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 18 с.