ОБЛІК І КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Михайлівна Благун

Анотація

Розглянуто особливості контрольно-аналітичної діяльності у системі управління ЗНЗ. Проаналізовано класифікацію форм контролю управління навчально-виховним процесом. Розкрито сутність поняття «педагогічного аналізу». Доведено, що ефективність уроку оцінюється рівнем реалізації змісту його основних підсистем, а якість – рівнем навчальних досягнень учнів, їх розвитком і вихованістю.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Благун, Н. М. (2016). ОБЛІК І КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1119
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Михайлівна Благун, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кафедра педагогіки початкової освіти, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри

Посилання

Афанасьев В.Г. Научное управление обществом (опыт системного исследования). Изд-е второе, доп. / В.Г. Афанасьев. – М. : Изд-во политической литературы, 1973. – 392 с.

Симонов В.П. Директору школы об управлении учебно-воспитательным процессом. – М. : Педагогика, 1987.– 160 с.

Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Мадзігон та ін. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – Вип. 1(12). – 182 с.

Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. – М. : Политиздат, 1981.– 432 с.

Огнев’юк В.О. Перспективні освітні технології: наук.- метод. посіб. / А.М. Алексюк, І.Д. Бех, Т.Ф. Демкін; за ред. Г.С. Сазоненко. – К. : Гопак, 2000. – 559 с.

Національна доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – №26. – С. 2–4.

Онищук В.А. Дидактика современной школы: Пособие для учителей / Под ред. В.А. Онищука.–К.:Изд-во «Радянська школа». – 1987. – 351 с.