ТРАДИЦІЇ, ЗВИЧАЇ, ОБРЯДИ – ЕНЦИКЛОПЕДІЯ БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Галина Петрівна Смілянська

Анотація

У статті проаналізовано традиції, звичаї, обряди українського народу в процесі проведення сакраментальних ритуалів під час ворожіння, заглядаючи у щасливу долю. Автор формулює виховний потенціал народної обрядовості для підростаючого покоління.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Смілянська, Г. П. (2016). ТРАДИЦІЇ, ЗВИЧАЇ, ОБРЯДИ – ЕНЦИКЛОПЕДІЯ БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1121
Розділ
Статті
Біографія автора

Галина Петрівна Смілянська, Канівський коледж культури і мистецтв

викладач вищої категорії

Посилання

Скуратівський В.Т. Дідух: свята українського нарожу / В.Т. Скуратівський. – Київ : Освіта, 1995. – 272 с.

Килимник С. Український рік у народних звичаях [Т. 1. Зимовий цикл] / С. Килимник. – [вид. 2-е]. – Вінніпег-Торонто, 1964. – 154 с.

Килимник С. Український рік у народних звичаях [Т. 2. Весняний цикл] / С. Килимник. – Вінніпег-Торонто, 1959. – 258 с..

Художественная жизнь современного общества: В. 4 т. – Т. 1. Субкультуры и этносы в художественной жизни. – Спб., 1996. – 235 с.

Бернштам Т. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. – Ленинград : Наука. Ленинградское отделение,1998. – 277 c.

Дети в обрядах и обычаях народов зарубежной Европы: В 3 т. – Москва : Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 1995. – Т. 1.– 352 с. – Т. 2. – 333 с. – Т. 3. – 358 с.

Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений / И.В. Суханов. – Москва : Политиздат, 1976. – 215 с.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков. – Москва : Наука, 1981. – 608 с.

Жмуд Н. Про деякі «закриті» обряди календарного циклу на Вінниччині у другій половині ХХ – початку XXI ст. / Н.В. Жмуд // Вісник інституту історії, етнології і права: зб. наук. праць / редкол.: Ю.А. Зінько (відп. ред.), П.С. Григорчук [та ін.]. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2011. – С. 141–144.

Обрядовість зимового циклу // Українське народознавство: навч. посібник / за ред. С.П. Павлюка. – Київ : Знання, 2006. – 568 с.

Воропай О. Звичаї нашого народу: етнограф. нарис. – Т. 1. / О. Воропай. – Мюнхен : Українське видавництво, 1958. – 448 с.

Українці: Свята. Традиції. Звичаї. – Донецьк : Аквара-Грес, 2004. – 302 с.