НАВЧАЛЬНА МОТИВАЦІЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Миколаївна Дуброва

Анотація

У статті розглянуто поняття «навчальна мотивація». Охарактеризовано типи навчальних мотивів. Наводяться чинники, які сприяють формуванню навчальних мотивів і пізнавальних інтересів учнів. Запропоновано методи і засоби формування мотивації на різних етапах уроку. Представлено чотири блоки, з яких має складатися робота вчителя з формування позитивної навчальної мотивації.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дуброва, О. М. (2016). НАВЧАЛЬНА МОТИВАЦІЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1124
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Миколаївна Дуброва, Академія муніципального управління

кафедра іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Казачінер О. С. Шляхи підвищення ефективності та якості уроку іноземної мови / О. С. Казачінер. – X. : Основа, 2012. – 112 с.

Формування позитивної мотивації до навчальної діяльності на уроках математики в умовах особистісно зорієнтованого навчання. – [Електронний ресурс] / Помічник вчителя та студея. – Режим доступу: http://pomi4.blogspot.com/2014/11/blog-post_419.html

Юрьева С. А. Творческая работа по теме «Знания – дети удивления и любопытства (к вопросу о мотивации учения школьников)» [Електронний ресурс] / С. А. Юрьева. // Юрьева Светлана Анатольевна: Профессиональный проект учителя биологии. – Режим доступу: http://svetlana.pro/reader/54.html

Дзюбко Л. В. Мотивація навчальної діяльності як психолого-педагогічна проблема / Л. В. Дзюбко, Л. І. Гриценок // Психодіагностика: Зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державн. пед. ун-тет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2009. – Вип. 4. – 256 с. – С. 33–43.

Мотивація навчальної діяльності. – [Електронний ресурс] / Навчальні матеріали онлайн. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/17450602/psihologiya/motivatsiya_navchalnoyi_diyalnosti

Буданова Л. О. Мотивація – ключ до пізнання: методичний посібник / Л. О. Буданова. – Шевченкове, 2011. – 23 с.

Коваленко О. Е. Методика професійного навчання: проектування технологій навчання: робочий зошит / О.Е. Коваленко, Н.В. Корольова – [Електронний ресурс] / Електроенергетика. – Режим доступу: http://forca.com.ua/knigi/navchannya/metodika-profesiinogo-navchannya.html

Смолярчук В. В. Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів за сучасних умов: психолого-педагогічний семінар-практикум / В. В. Смолярчук, О. В. Стецюк – [Електронний ресурс] / Учительський Журнал он-лайн. – Режим доступу: www.teacherjournal.com.ua

Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови. – [Електронний ресурс] / Запорізький навчально-виховний комплекс № 67. – Режим доступу: https://znvk67.zp.ua/formuvannya-pozitivnoї-motivaciї-do-vivchennya-anglijskoї-movi

Калошин В. Ф. Як створювати ситуацію успіху в навчанні? / В.Ф. Калошин, Д.В. Гоменюк // Завучу. Усе для роботи. – 2012. – № 5–6 (77–78). – С. 46–52

Війчук Т. Шляхи формування навчальної мотивації учнів на уроках математики / Т. Війчук, Л. Роман // Молодь і ринок. – 2012. – №11 (94). – C. 90–93.

Лук’янова М. Навчальна мотивація учнів: психолого-дидактичний аспект / М. Лук’янова – [Електронний ресурс] / Освіта UA. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/technol/2651/

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. Посібник / О. І. Пометун, Л. В. Піроженко; [за ред. О. І. Пометун]. – К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови / В. Редько // Рідна школа. – 2011. – № 8–9. – С. 28–36

Ігрові технології навчання. – [Електронний ресурс] / Навчальні матеріали он-лайн. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/70163/pedagogika/igrovi_tehnologiyi_navchannya

Лук’янова М. Психологія навчальної мотивації школярів / М. Лук’янова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – №3/4. – С. 26–32.

Божович Л. І. Мотивація поведінки дітей та підлітків / Л.І. Божович. – Москва: Книга, 1992. – 120 с.

Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник / М. М. Фіцула. – К.: Академія, 2000. – 544 с. (Методи стимулювання навчальної діяльності учнів).