ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Владиславівна Алексєєнко-Лемовська

Анотація

У статті визначаються й характеризуються принципи розвитку методичної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів: принцип саморозвитку особистості, принцип поєднання індивідуальних і колективних форм методичної роботи; випереджаючого реагування; продуктивності; покрокової; проблемності; професійної доцільності, принцип інноваційності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Алексєєнко-Лемовська, Л. В. (2016). ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1126
Розділ
Статті
Біографія автора

Людмила Владиславівна Алексєєнко-Лемовська, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кафедра кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри

Посилання

Дичківська І. Інноваційна компетентність педагога / І. Дичківська // Дошкільне виховання. – 2010. – № 1. – С. 7–11.

Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування / Н. М. Бібік // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики. – К. : К.І.С., 2004. – С. 47–52.

Богуш А. М. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти у вищому навчальному закладі / А. М. Богуш // Реалізація європейського досвіду компетентнішого підходу у вищій школі України: матеріали метод, семінару (НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України). – К. : Педагогічна думка, 2009. – С. 271–281.

Борытко Н. М. Диагностическая деятельность педагога : [учебное пособие] / Н. М. Борытко. – М. Академия / Academia, 2006. – 267 с.

Мурована Н. Н. Компетентність педагога як важлива умова його професійної діяльності : [методичний посібник] / Н. Н. Мурована. – Севастополь : Рибзст, 2006. – 24 с.

Глузман О. В. Базові компетентності: їхня сутність та значення у життєвому успіху особистості / Олександр Володимирович Глузман // Гуманітарні науки. – 2009. – № 1(17). – С. 6–15.

Полат Е. С. Теория и практика дистанционного обучения / Е. С. Полат, М. Ю. Буханкина, М. В. Моисеева. – М. : Академия, 2004. – 416 с.

Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика: учебник для индустриально-педагог. техникумов и для студентов инженерно-педагогических специальностей / В. С. Безрукова. – Екатеринбург : Деловая книга, 1996. – 344 c.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С, 2004. – 112 с.