ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ» В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ РЯТУВАЛЬНИКІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Артем Олександрович Майборода

Анотація

У статті розкриваються методичні особливості використання галузевого термінологічного словника з рятувальної справи. Основна увага приділяється виявленню способів використання термінологічного словника з рятувальної справи курсантами при вивченні дисципліни «Теорія розвитку і припинення горіння» в Черкаському інституті пожежної безпеки. Описується досвід впровадження в освітній процес підчас вивчення дисципліни здійснювалось на трьох етапах, початковому, основному, заключному.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Майборода, А. О. (2016). ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ» В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ РЯТУВАЛЬНИКІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1127
Розділ
Статті
Біографія автора

Артем Олександрович Майборода, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

кафедра фізико-хімічних основ розвитку та гасіння пожеж, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Посилання

Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике / В. М. Полонский. – М. : Высшая школа, 2004. – 511 с.

Іванова О. Термінологічні словники: класифікаційні ознаки / О. Іванова // Українська мова: наук.-теорет. журнал. – 2006. – № 4. – С. 84–94.

Кирикилиця В. В. Підходи до вироблення дидактичної моделі активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі роботи зі словниками / В. В. Кирикилиця // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Частина ІІ. – №21 (232) – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – С. 122–129.

Федоренко Л.В. Використання словників у професійній підготовці студентів юристів / Л. В. Федоренко // Проблеми вищої юридичної освіти: Тези доповідей та наукових повідомлень науково-методичної конференції (м. Харків, 21 квітня 2000 р.) / за ред. В.В. Комарова, Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. – С. 39–42.

Доблаев Л. П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания / Л. П. Доблаев. – М. : Педагогика, 1982. – 176 с.

Икрамов Дж. Математическая культура школьника : Методические аспекты проблемы развития мышления и языка школьников при обучении математике / Дж. Икрамов. – Ташкент : Укитувчи, 1981. – 278 с.

Лернер И. Я. Проблемы понимания учебного текста / И. Я. Лернер // Советская педагогика. – 1984. – №10. – С. 129–131.

Лодатко Є.О. Смислова інтерпретація змісту в когнітивно-інформаційних системах / Є. О. Лодатко // Вісник Черкаського університету: Серія Педагогічні науки. Вип. 89. – Черкаси ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2006. – С. 40–55.

Тимофеева Н. М. Методы и формы использования учебных словарей по педагогическим дисциплинам в профессиональной подготовке будущих учителей [Электронный ресурс] / Н. М. Тимофеева // Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования» – 2014. – № 6. – Режим доступа : http://human.snauka.ru/2014/06/6874 (дата обращения: 13.11.2015).

Словник основних термінів і понять з рятувальної справи (україно-російсько-англійський) / В. К. Костенко, Ю. П. Ненько, В. М. Покалюк, А. О. Майборода, О. М. Нуянзін, А. А. Нестеренко – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. – 120 с.

Самарина А. Е. Дидактические основы проектирования методических словарей по учебным дисциплинам. – дис. канд. … пед. наук 13.00.01 і 13.00.02 / А. Е. Самарина. Смоленськ, 2005. – 261 с.