АНАЛІЗ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» У ВНЗ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Анатоліївна Черкашина
Олена Володимирівна Чередник

Анотація

У статті висвітлено: теоретико-методологічні засади, особливості, принципи та досвід підготовки фахівця за магістерською програмою «Педагогіка вищої школи». Приділено увагу тенденціям розвитку вітчизняної університетської освіти в Україні в історичній площині та на сучасному етапі її розвитку, формуванню ергономічної компетентності на міждисциплінарній основі. Викладено погляди науковців щодо системи розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів, а також удосконалення змісту курсу «Етика викладача вищої школи», дидактичних особливостей викладання дисципліни «Фізична культура та психофізіологічний тренінг» підготовки магістрів за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Черкашина, Л. А., & Чередник, О. В. (2016). АНАЛІЗ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» У ВНЗ УКРАЇНИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1132
Розділ
Статті
Біографії авторів

Людмила Анатоліївна Черкашина, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кафедра педагогіки вищої школи, кандидат педагогічних наук, старший викладач

Олена Володимирівна Чередник, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

керівник навчально-методичного відділу, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління навчальними закладами

Посилання

Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 787: наказ МОНУ від 9.11.2010 року №1067 [Електронний ресурс] // Osvita.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/10432/.

Кайдалова Л.Г. Досвід підготовки магістрів зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» [Електронний ресурс] / Л.Г. Кайдалова, Н.Б. Щокіна // Електронний архів Національного фармацевтичного університету. – Режим доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/2835/1/досвід%20підготовки.PDF.

Зайченко І. Про удосконалення змісту курсу «Етика викладача вищої школи» для магістрантів спеціальності «педагогіка вищої школи» [Електронний ресурс] / І. Зайченко // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії (30–31 липня 2014). – С. 65–67 // Scientific Conferences. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/en/art/682.

Про затвердження рекомендацій щодо зовнішнього вигляду (дрес-коду) працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України: наказ від 30.09.2010 р. № 155 [Електронний ресурс] // Урядовий Портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=243701680.

Драч І. Проблеми підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури [Електронний ресурс] / І. Драч // Наукові конференції. – Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/843.

Приходькіна Н.О. Особливості підготовки фахівця за магістерською програмою «Педагогіка вищої школи» у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України [Електронний ресурс] / Н. О. Приходькіна // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – Вип. 41. – С. 278–284.

Лебедик Л. Принципи підготовки магістрів спеціальності «педагогіка вищої школи» / Л. Лебедик // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. пр. – Вип. 14 – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 165– 169.

Ігнатюк О.А. Дидактичні особливості викладання дисципліни «Фізична культура та психофізіологічний тренінг» магістрантам спеціальності «Педагогіка вищої школи» [Електронний ресурс] / О. А. Ігнатюк // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2015. – № 3. – С. 80–86.

Демідова Ю. Є. Формування ергономічної компетентності магістрантів спеціальності «Педагогіка вищої школи» на міждисциплінарній основі / Ю. Є. Демідова, О. А. Ігнатюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / гол. ред. Т. І. Сущенко. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 40 (93). – С. 452–458.

Бойко А., Ільченко О. Концепція підготовки магістра за спеціальністю педагогіка вищої школи / А. Бойко, О. Ільченко // Педагогічні науки. – Полтава, 2015. – № 63. – С. 147–148.

Батечко Н. Г. Теоретико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури : дис… доктора пед. наук : 13.00.04 / Ніна Григорівна Батечко. – К., 2016. – 669 с.

Каленський А.А. Система розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А.А. Каленський. – К., 2016. – 39 с.

Терентьєва Н.О. Тенденції розвитку університетської освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): дис… доктора пед. наук : 13.00.01 / Наталія Олександрівна Терентьєва. – К., 2016. – 567 с.

ГСВОУ-05. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000005 «Педагогіка вищої школи» кваліфікації 231 «Викладач університетів та вищих навчальних закладів». Видання офіційне. – К. : МОНУ, 2005. – І-ІІІ с. + 34 с.