АКАДЕМІЧНА ЧЕСНІСТЬ ЯК ЦІННІСТЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Кіра Миколаївна Гнезділова

Анотація

Актуальним питанням сьогодення у вищій освіті є забезпечення університетом якісної освіти шляхом створення механізмів протидії неякісній освіті. На думку автора статті, забезпечення ВНЗ якості освітньої діяльності буде ефективним, якщо однією з цінностей його корпоративної культури стане академічна чесність усіх представників науково-освітньої громади закладу вищої освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гнезділова, К. М. (2016). АКАДЕМІЧНА ЧЕСНІСТЬ ЯК ЦІННІСТЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1133
Розділ
Статті
Біографія автора

Кіра Миколаївна Гнезділова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту, доктор педагогычних наук, професор

Посилання

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку в Україні / Нац. акад. пед. наук України : [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – 448 с.

Закон України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 р. № 1556-VII). [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Saffold G. Culture traits, strength, and organizational performance: Moving beyond "strong" culture // Academy of Management Review. – 1988. – vol. 13. – Рp. 546–558.

Півнева Л. Академічна нечесність та політична культура: порівняльний досвід (Україна – США)/ Л. Півнева // Покликання університету: зб. наук. пр. / відп. ред. О. Гомілко. – К. : РІА «ЯНКО»; «ВЕСЕЛКА», 2005. – с. 105–109.

Лічман Т. Процедура розгляду справ про порушення стандартів академічної чесності (із використанням практик американських університетів) / Т. Лічман // Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – К. : Таксон, 2016. – С. 9–33.

Пронкевич О. Кодекс честі чи конфлікт цінностей? О. Пронкевич // Покликання університету:зб. наук. пр. / відп.ред. О. Гомілко. – К. : РІА «ЯНКО»; «ВЕСЕЛКА», 2005. – с. 110-115.

Kansas State University. Honor System. Honor Constitution The Kansas State University. [Electronic recourse] – Accessed mode : https://www.k-state.edu/honor/basics/

The Stanford University Honor Code and Fundamental Standard. [Electronic recourse]/ STANFORD BULLETIN. Honor Code. – Accessed mode : https://communitystandards.stanford.edu/student-conduct-process/honor-code-and-fundamental-standard

Корпоративна культура : [навчальний посібник] / під заг. ред. Г. Л. Хаєта. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с.