РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» і «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій Олегович Касярум

Анотація

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання математичних дисциплін є необхідною складовою освітньо-професійної підготовки майбутніх фахівців пожежної та цивільної безпеки.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Касярум, С. О. (2016). РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» і «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1134
Розділ
Статті
Біографія автора

Сергій Олегович Касярум, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту

кафедра вищої математики та інформаційних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Посилання

A Tuning-ANELO Conceptual Framework of Expected Desired/Learning Outcomes in Engineering [Electronic resource]. – Accessed mode: http://www.unideusto.org/tuningeu/subject-areas/engineering.html

Алисултанова Э.Д. Компетентностный подход в инженерном образовании: монография [Электронный ресурс] / Э. Д. Алисултанова. – Издательство «Академия Естествознания», 2010. – Режим доступу: http://www.rae.ru/monographs/114.

Современное инженерное образование: учебное пособие / А. И. Боровков [и др.]. – СПб : Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 80 с.

Петрук В. А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : монографія / В. А. Петрук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 292 с.

Поздєєв С. В. Методика оцінки межі вогнестійкості залізобетонних балок шляхом інтерпретації результатів їх вогневих випробувань [Электронный ресурс]/ С. В. Поздєєв, Ю. А. Отрош, А. М. Омельченко, С. Д. Щіпець // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету. – 2014. – Вип. 1. – С. 119-127. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntdgtu_2014_1_20

Маркова О. М. Хмарні технології навчання: витоки [Електронний ресурс] / Маркова О. М., Семеріков С. О., Стрюк А. М. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 46, № 2. – С. 29-44. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1234/916

Триус Основні підходи до використання хмарних технологій у технічних університетах / Ю. Триус // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2016. – Том XIV. – с. 59-62.

Models of Blended Learning [Electronic resource] // Dreambox’Lerning. – Accessed mode: http://www.dreambox.com/blog/6-models-blended-learning

Михайленко І. В. ІКТ як складова методики навчання вищої математики в технічних ВНЗ / І. В. Михайленко // Инновационные технологи в образовании : метариалы VIII Междунар. научн.-практ.конф., 27-29 сент. 2012 г. : сб.ст. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. –С. 204-206.