ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Мар'яна Олегівна Сокол

Анотація

У статті розглянута проблема періодизації понятійного апарату в історії розвитку педагогічної науки. Висвітлено сутність терміну “періодизація” та окреслено його основні компоненти. Простежено динаміку розвитку системи педагогічних понять. Сформульовано основні складові понятійно-категорійного апарату, а також  проаналізовано основні риси та відмінності їх періодизації.

 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Сокол, М. О. (2017). ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1135
Розділ
Статті
Біографія автора

Мар'яна Олегівна Сокол, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, докторант

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Безрукова В. С. Основные категории теории воспитания и их функции в развитии педагогической науки: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Казань. – 1983. – 42 с.

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Л. Д. Березівська. – К. : Богданова А. М., 2008. – 400с.

Богданова І. М. Модульний підхід до професійнопедагогічної підготовки вчителя: монографія / І. М. Богданова. – Одеса: Маяк, 1998. – 284с.

Вихрущ А. В Особистість у контексті педагогічної персонології ̸ А. В. Вихрущ ̸̸̸̸ ̸̸̸̸ Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості: зб. наук. пр. – Київ НАПН, 2014. – С. 534 – 540.

Гинецинский В. И. Основы теоретической педагогіки / В. И. Гинецинский. – М.: Изд-во СПбУ, 1992. – 154 с.

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Н. М. Гупан. – К. : “А.П.Н.”, 2002. – 224 с.

Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва / М. Д. Касьяненко. – К., 1993. ‒ 320с.

Кичева И. В. Обогащение педагогической терминологии в 90-е годы XX в / И. В. Кичева, – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2004. – 404 с.

Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие / Сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. – М., 1989. – 416с.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська, – Київ. : А.П.Н., 2003. – 268 с.

Сухомлинська О. В. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні / О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. – 1999. ‒ № 1. ‒ С. 41-45.

Сухомлинська О. В. Методологія дослідження історико-педагогічних реалій другої половини ХХ століття / О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2007. ‒№ 4. ‒ С. 6-12.

Сухомлинська О. В. Періодизація педагогічної думки в Україні: кроки до нового виміру / О. В. Сухомлинська // Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України. – Частина 1. – Харків : ОВС, 2002. – С. 37 – 54.

Школа О. В. Критерії періодизації та основні періоди розвитку методичної думки з фізики в Україні / О. В. Школа [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // conference.mdpu.org.ua/viewtopic.php.