НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ПРИ НАВЧАННІ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лілія Іванівна Нічуговська

Анотація

Стаття присвячена розробці методичної стратегії розвитку інтелектуальних умінь в процесі математичної підготовки студентів економічних спеціальностей ВНЗ з метою підвищення якості підготовки фахівців для професійної діяльності з урахуванням існуючих тенденцій на сучасному ринку праці, вимог суспільства та індивідуальних потреб особистості. Визначені шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на засадах розвитку аналітичного мислення, алгоритмічної культури, математичної інтуїції, формування математичних знань та інтелектуальних умінь, необхідних для бізнес діяльності в майбутньому.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нічуговська, Л. І. (2017). НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ПРИ НАВЧАННІ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1140
Розділ
Статті
Біографія автора

Лілія Іванівна Нічуговська, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

кафедра вищої математики і фізики, доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Антонець А.В. Формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів як педагогічна проблема / А.В. Антонець // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2013 . – Vol. 7. – C. 7–11.

Бевз В.Г. Формування інтелектуальних умінь студентів під час вивчення вищої математики / В.Г. Бевз, Г.А. Силенок // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2014 . – Issue. 20 – C. 51–54.

Галайко Ю.А. Особливості фундаментальної підготовки менеджерів в аграрних вищих навчальних закладах / Ю.А. Галайко // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – Серія „Педагогіка. Психологія. Філософія”. – К.: НУБіПУ, 2011. – Вип. 159. – Ч.1. – С. 64–70.

Кошова О.П. Особливості формування інформаційно-аналітичних умінь студентів економічних спеціальностей ВНЗ у контексті підвищення їх конкурентоспроможності / О.П. Кошова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць. – Серія: Педагогіка. Філософія: в 2-х ч. – Вип. 175. – К.: НУБіПУ, 2012. – Ч.2. – C. 198–208.

Нічуговська Л.І. Адаптивна концепція математичної освіти студентів ВНЗ і конкурентоспроможність випускників: методологія, теорія, практика: Монографія / Л.І. Нічуговська. – Полтава РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с.

Нічуговська Л.І. До питання формування у ВНЗ когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців з інженерії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія „Педагогіка. Психологія. Філософія” / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2012. – Вип. 175. – Ч. 1.– С. 26–35.

Парламентська асамблея Ради Європи: Рекомендація 1379 (1998). Про базову освіту з питань науки і техніки // http://www.coe.Kiev.ua/docs/pace/rec1379(98).htm.

Федорчук Е.І.Формування інтелектуальних умінь студентів у процесі викладання педагогічних дисциплін / Е.І. Федорчук // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститутупсихології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 15. – Кам’янець Подільський: Аксіома, 2012. – С. 711–721.

Фомкіна О.Г. Розвиток творчого потенціалу особистості студента в системі евристичного навчання математики / О.Г. Фомкіна, Н.В. Ванжа // Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах». – Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 48 (101). – С.430–435.

Roskos K. Professional development as intellectual activity: Features of the learning environment and evidence of teachers’ intellectual engagement / K. Roskos, R. Baina // The Teacher Educator, 1998. –34(2). – Р. 89–115.