ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1917–1933 рр.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Анатоліївна Терещенко

Анотація

Розкрито передумови становлення педагогічної освіти в Україні у першій половині ХХ століття. Проаналізовані провідні особливості загально педагогічної підготовки вчителів, виявлено складники підготовки вчителів у педагогічних навчальних закладах, висвітлено поступ розвитку мереж педагогічних ВНЗ розглядуваного періоду. Виокремлено провідні заклади освіти для підготовки вчителів початкових класів. В історичному пості розглянуті ретроспективи розвитку педагогічної майстерності у загальнопедагогічній підготовці вчителів – вихователів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Терещенко, С. А. (2017). ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1917–1933 рр.). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1141
Розділ
Статті
Біографія автора

Світлана Анатоліївна Терещенко, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

відділ змісту і технологій навчання дорослих, аспірант

Посилання

Сірополко С. Історія освіти на Україні / С. Сірополко – Київ : Наукова думка, 2001. – 912 с.

Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів / Л.О. Хомич – Київ : Магістр-S, 1998. – 200 с.

Звіт про роботу Наркомосу УСРР за 1922/23 р. // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 166. – Оп.3. – спр. 24. – арк. 8.

Законопроекти та документи до них про відкриття початкових шкіл, курсів для педагогів та з інших питань нижчої освіти // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 2201. – Оп.1. – спр.771. – арк. 48.

Дем’яненко Н.М. Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н.М. Дем’яненко – Київ, 2010. – С. 105.

Стенограма І-го Всеукраїнського з’їзду губернських відділів народної освіти 28-30 березня 1920 р. // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 166. – Оп. 1. – спр. 874. – арк. 184.

Кодекс законів про народну освіту УРСР. – Харків, 1922. – 21 с.

Дем’яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ–перша третина ХХ ст.) / Н. Дем’яненко – Київ, 1998 – С. 181.

Матеріали про стан підготовки працівників народної освіти на Україні. Списки губерній України на 1921 р. // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 166. – Оп. 2. – спр. 281. – арк. 237.

Зотін М. Третя Всеукраїнська конференція по педагогічній освіті / М. Зотін. // Шлях освіти. – 1924. – № 10. – С. 162–186.

Рубінштейн М. Проблема учителя / М. Рубінштейн // Шлях освіти. – 1927. – № 10. – С. 96–128.

Краткосрочные курсы по подготовке учителей четырехлетки при Полтавском ИНО // Путь просвещения.– 1929. – №7.– С. 132–151.

Матеріали про стан та роботу інститутів Народної освіти України (протоколи, звіти, доповіді, учбові плани, програми) // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 166. – оп.5. – спр. 567. – арк. 15.

Операційний план Головпрофосу Наркомосу УСРР на 192/26 н.р. // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 66. – оп. 5. – спр. 444. – арк. 68.

Феоктистов А. Нові навчальні плани недосвіти / А. Феоктистов // Шлях освіти, 1930. – №3 – С. 134–146.

Положення Наркомосу УРСР про учбово-дослідні установи при педвузах та листування з педвузами та технікумами України про асигнування // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 166. – оп.7. – спр. 513. – арк. 6.

Шатунов М. Підготовка педагогічних кадрів / М. Шатунов // Комуністична освіта. – 1930 – №1. – С. 77–80.