ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ СЕГМЕНТ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Володимир Трохимович Сулим

Анотація

У статті розглядається проблема лінгвокраїнознавчого сегменту у процесі викладання іноземної мови, виокремлюються пріоритетні домінанти вивчення культурних реалій країни, мова, якої вивчається. Актуальність статті зумовлена пожвавленим інтересом до методики викладання іноземної мови за допомогою автентичних джерел. Мета роботи – проаналізувати та дати оцінку ефективності використання лінгвокраїнознавчих матеріалів під час вивчення іноземної мови. Перспектива подальших досліджень у зазначеній проблематиці полягає в аналізі подальшого розвитку та перспектив викладання іноземної мови за допомогою засобів, які ілюструють культуру країни, мова якої вивчається.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Сулим, В. Т. (2017). ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ СЕГМЕНТ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1154
Розділ
Статті
Біографія автора

Володимир Трохимович Сулим, Львівський національний університет імені Івана Франка

кафедра міжкультурної комунікації та перекладу, кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Бирюк О. В. Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / О. В. Бирюк. – К., 2005. – 196 с.

Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: Учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин.яз. высш. пед. учеб. заведений / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М. : Академия, 2004. – 336 с

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

Інформаційно-комунікаційні технології як засіб модернізації освітніх систем на засадах євроінтеграційних процесів // Інформаційно-комунікаційні технології у сучасному освітньому просторі : зб. матеріалів Всеукр. науково-методичного семінару міжнар. участю, (Кременець, 1–2 грудня 2011 р.) / за заг. ред. Л. О. Данильчук, Т. В. Захарчук, І. Ф. Лизун. – Кременець : Вид-во КОГПІ ім. Тараса Шевченко, 2011. – 128 с.

Mishan F. Designing Authenticity into Language Learning Materials / F. Mishan. – Intellect Books: Bristol, 2005. – 330 p.