ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ОЛЕКСАНДРА ЗАХАРЕНКА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій Олександрович Захаренко
Людмила Юріївна Вовкочин

Анотація

У статті розкриваються інноваційні особливості педагогічної діяльності О. Захаренка – видатного українського педагога, академіка НАПН України, директора Сахнівської середньої школи Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. Його оригінальна педагогічна система, основою якої є виховання у тісному взаємозв’язку школи, сім’ї та громадськості, у постійному створенні та оновленні матеріально-технічної бази школи руками вчителів, учнів та їхніх батьків, спільному використанні результатів праці, нині викликає значний інтерес для наукового обґрунтування новітніх педагогічних ідей, зокрема педагогіки співробітництва. Доцільно наголосити, що основні форми та методи формування моральних цінностей учнів у школі О. Захаренка базувалися на самопізнанні, самовдосконаленні, самоствердженні особистості в колективі, суспільстві.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Захаренко, С. О., & Вовкочин, Л. Ю. (2017). ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ОЛЕКСАНДРА ЗАХАРЕНКА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1155
Розділ
Статті
Біографії авторів

Сергій Олександрович Захаренко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра загальної педагогіки і психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Людмила Юріївна Вовкочин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра загальної педагогіки і психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Захаренко О. А. Слово до нащадків / О. А. Захаренко; упоряд. Н. М. Чепурна. – К. : СПД Богданова А.М., 2006. – 216 с.

Березівська Л. Д. Авторська школа О. А. Захаренка / Л. Д. Березівська, Н. С. Побірченко; [наук. ред. О. В. Сухомлинська] ; НАПН України, Голов. упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкаський обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Уман. держ. пед. ун–т ім. Павла Тичини. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 64 с.

Захаренко О. А. 210 шкільних лінійок. Загальношкільні лінійки, проведені в сільській школі протягом 1998-2000 року: [метод. посіб.] / О. А. Захаренко, С. О. Захаренко. – Сахнівка: б.в., 2002. – 295 с. (С.15).

Захаренко О. А. Візитна картка школи / О. А. Захаренко // Шкільний світ. – 1997. – № 4. – С. 11.

Захаренко О. А. Неопублікована стаття «Поверхи нетрадиційної педагогіки» // Приватний архів родини Захаренків. – п. 136.

Захаренко О. А. Школа над Россю / О. А. Захаренко, С. М. Мазурик. – К. : Радянська школа, 1979. – 150 с.