ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНДРОГІННОСТІ У ЖІНОК-ПЕДАГОГІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Інна Володимирівна Кукуленко-Лук'янець

Анотація

У статті дослідженно походження поняття андрогінність, проаналізовано його трактування у філософських і психологічних студіях. Визначено взаємозв'язок фемінності, маскулінності з рівнем тривожності, конфліктності, ригідності та лабільності психіки, креативності у жінок-педагогів. Експериментально перевірено домінування андрогінності, маскулінності чи фемінності у жінок залежно від їхнього віку, сімейного стану, наявності або відсутності у них дітей, місця проживання.

Доведено, що маскулінний показник більший у жінок, які розлучені або є вдовами, оскільки вони беруть на себе чоловічі функції і обов’язки. Серед заміжніх та незаміжніх є досить фемінні жінки, хоча домінують особи андрогінного типу.

Визначено, що показники андрогінності і фемінності є майже сталими у всі вікові періоди життєвого шляху жінки-педагога, проте рівень маскулінності підвищується після 51 року саме у вчителів сільських шкіл та викладачів вищих навчальних закладів.

Підтверджено, що прояви жіночності найбільш притаманні жінкам-педагогам міських шкіл у віці до тридцяти років та після п’ятдесяти. Найнижчим є показник маскулінності майже у всіх вікових групах і домінантним залишається рівень андрогінності.

Результати емпіричного дослідження у жінок професорсько-викладацького складу корелюють із показниками вчителів сільських шкіл.

Виявлено, у ході більш детального аналізу, що маскулінні риси притаманні жінкам сільської місцевості.

Визначено, з аналізу науково-психологічних студій та експериментально дослідження, що андрогінний тип особистості жінки має значний потенціал для творення свого життєвого простору у всіх його сферах: особистісній, професійній, сімейній. Креативний потенціал особистості визначає його здатність до життєтворчої активності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кукуленко-Лук’янець, І. В. (2017). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНДРОГІННОСТІ У ЖІНОК-ПЕДАГОГІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1156
Розділ
Статті
Біографія автора

Інна Володимирівна Кукуленко-Лук'янець, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра загальної педагогіки і психології, завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Бем С. Линзы гендера: трансформация взглядов на проблему неравенства полов / С. Бем. – М., 2004. – 234 с.

Платон. Сочинения: [в 3 т.] – Т. 2. / Платон.  М. : Мысль, 1970.  560 с.

Завгородня О. В. Психологія художньо обдарованої особистості: гендерний аспект. [Монографія]. – К. : Наукова думка, 2007. – 264 с.

Элоян М. Р. Философия хозяйства С. Н. Булгакова в контексте русской и европейской философии конца XIX – начала XX вв. : дис.... д-ра филос. наук : 09.00.03 / М. Р. Элоян. – Москва, 2006. – 349 с.

Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества / Н. А. Бердяев. – М. : Правда, 1989. – 289 с.

Юнг К. Г. Аналитическая психология: прошлое и настоящее / К. Г. Юнг, Э. Самюэлс. – М. : Мартис, 1997. – 320 с.

Юнг К. Психоанализ и искусство / К. Юнг, Э. Нойманн; пер. с англ. – М. : REFL-book; К. : Ваклер, 1996. – 304 с.

Говорун Т. В. Гендерна психологія: [навчальний посібник] / Т. В. Говорун, О. М. Кікінеджі. – К. : Академія, 2004. – 308 с.