ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ (на матеріалі англійської мови)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Миколаївна Дуброва

Анотація

У статті обґрунтовано ефективність застосування інтерактивних методів навчання в процесі формування позитивної навчальної мотивації. Охарактеризовано етапи експериментально - дослідної роботи з формування мотивації до вивчення іноземної (англійської) мови. Наведено приклади інтерактивних вправ для таких видів роботи на уроці іноземної мови як читання, закріплення і активізація лексичного матеріалу, говоріння, аудіювання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дуброва, О. М. (2017). ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ (на матеріалі англійської мови). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1157
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Миколаївна Дуброва, Академія муніципального управління

кафедра іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Добрянська Л. Г. Формування мотивації учнів до навчання: доповідь [Електронний ресурс] / Л. Г. Добрянська // Державний професійно-технічний навчальний заклад Чернівецький професійний ліцей сфери послуг | Методична робота. – Режим доступу: http://licey-cv.com

Арістова Н. О. Формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів вищих нелінгвістичних навчальних закладів: дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти / Н.О. Арістова Наталія Олександрівна. – Київ, 2009. – 237 с.

Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник / М. М. Фіцула. – К.: Академія, 2000. – 544 с.

Дзюбко Л. В. Мотивація навчальної діяльності як психолого-педагогічна проблема / Л. В. Дзюбко, Л. І. Гриценок // Психодіагностика: Зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державн. пед. ун-тет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2009. – Вип. 4. – 256 с. – С. 33–43.

Дуброва О. М. Мотивація як специфічний компонент навчальної діяльності / О. М. Дуброва // Вісник Черкаського Університету: серія «Педагогічні науки». – Черкаси, 2016. – Вип. 14. – С. 30 – 37.

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Піроженко; [за ред. О. І. Пометун]. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови / В. Редько // Рідна школа. – 2011. – № 8–9. – С. 28–36.

Дуброва О.М. Використання інтерактивних методів навчання під час вивчення граматики англійської мови / О. М. Дуброва // Наукові записки / Ред. кол.: В.В. Радул, В.А. Кушнір та ін. – Випуск 135. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – 268 с. – C. 105 – 109 (Серія: Педагогічні науки).

Горпиняк Т. М. Шляхи формування мотивації до навчання [Електронний ресурс] / Т. М. Горпиняк // Країна Філологія. – Режим доступу: http://ukrmova.ucoz.ua/publ/jaremenko_v_o/shljakhi_formuvannja_motivaciji_do_navchannja/7-1-0-5.