СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Олександрівна Загребельна

Анотація

У статті зосереджено увагу на гносеологічній і функціональній складових професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти. Приділено увагу моделі керівника освітнього навчального закладу. Викладено погляди науковців щодо кваліфікаційних вимог до директора школи. Розкриваються професійні знання та вміння менеджерів освіти. Досліджено та систематизовано проблематику «функції управління» у науковій літературі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Загребельна, О. О. (2017). СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1158
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Олександрівна Загребельна, Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Костянтинівської міської ради Донецької області

директор навчально-виховного комплексу

Посилання

Губа А. В. Теоретико-методичні засади формування управлінської культури вчителя – майбутнього менеджера освіти: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / А. В. Губа ; Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2010. – 44 с.

Малаканова Л. Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів: навч.-методичний комплекс / Л. Малаканова, М. Гриньова, Г. Сорокіна // Полт. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – 311 с.

Мармаза О. І. Визначення рівня кваліфікації керівника школи / О. І. Мармаза // Освіта і управління. – 1997. – Т. 1. – № 4. – С. 59–63.

Федоров С. Маркетинг в управлінні ЗНЗ / С. Федоров // Директор школи. – 2010. – № 19. – С. 5–7.

Мармаза О. Класифікація основних функцій керівника сучасної школи / О. Мармаза // Директор школи (Шкільний світ). – 1998. – № 27.– С. 6.

Биков І. Маркетинг в освіті та зв’язки з громадськістю / І. Биков, Т. Сорочан // Директор школи. – 2004. – № 45. – С. 2–7. – № 48. – С. 2–7; 2005. – № 2. – С. 8–11.

Варваринская Л. С чего начать и как преуспеть : практические рекомендации по успешному построению бизнеса / Л. Варваринская. – Харьков : Клуб «Гармония», 2004. – 72 с.

Галіцина Л. В. Керівник: мистецтво стратегії і тактики / Л. В. Галіцина. – К. : Шкільний світ, 2010. – С. 51–71.

Ковалев В. В. Бизнес и законы Природы: лекция о том, как жить и работать в гармонии с Миром / В. В. Ковалев. – Харьков : Клуб «Гармония», 2001. – 240 с.

Романенко М. Освітній менеджмент та освітній маркетинг: діалектика взаємодії [Електронний ресурс] / М. Романенко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 252–256. – (Педагогічні науки). – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/501/1/Romanen.pdf.

Романенко М. Теоретико-методологічні основи використання маркетингу та менеджменту в управлінні освітньою діяльністю / М. Романенко, Б. Братаніч // Імідж сучасного педагога. – 2007. – № 9–10. – С. 20–24.

Мармаза О. І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом / О. І. Мармаза. – Xарків : Основа, 2004. – 198 с.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навчальний посібник. – 5-те вид., доп. і переробл. / Н. Є. Мойсеюк.– К., 2007. – 656 с.

Демчук В. С. Основи освітнього менеджменту / В. С. Демчук. – К. : Ленвіт, 2007. – 264 с.