ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ ЯК ОДНА З ДІЄВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Веніамінівна Некоз

Анотація

Автор статті розглядає проблему пошуку дієвих форм і методів вивчення іноземних мов на немовних спеціальностях, яка не перестає бути актуальною на сучасному етапі. Однією з таких форм вважається проведення екскурсій англійською мовою, виділяються освітні та виховні значення екскурсії, вказуються фактори, які впливають на мотивацію вивчення іноземної мови,  підкреслюється важливість міжпредметного зв’язку. Стверджується, що знання іноземних мов плюс професійна обізнаність - це показник професіоналізму у майбутньому.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Некоз, І. В. (2017). ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ ЯК ОДНА З ДІЄВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1160
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Веніамінівна Некоз, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Фомина Н. В. Экскурсия как форма учебно-воcпитательной работы со студентами экологических специальностей [Электронный ресурс] / Н. В. Фомина // Красноярский государственный аграрный университет. – Режим доступу : http://www.kgau.ru/img/konferenc/100.doc.

Король Л.Л. Навчальна краєзнавча екскурсія іноземною мовою в групах нефілологічних факультетів педагогічного університету: теоретико-методичний аспект / Л.Л. Король // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя : [б. в.], 2009. – Вип. 4 (57). – С. 188–193.

Бігич О.Б. Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / О.Б. Бігич. – К., 2005. – 36 с.

Анциферов Н.О. О методах и типах историко-культурных экскурсий / Н.О. Анциферов. – Петроград : Культурно-просветительное кооперативное товарищество «Начатки знаний», 1923.

Герд В.А. Экскурсионное дело: Сб. статей по вопросам методики экскурсий / В.А. Герд. – Л. : Госиздат, 1928. – С. 26.

Емельянов, Б. В. Экскурсоведение / Б. В. Емельянов. – М. : ЦРИБ Турист, 1992. – 375 с.

Алябьева Р. В. Методика проведения экскурсии / Р. В. Алябьева. – М. : Академия, 2004. – 385 с.

Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник / В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. – К. : Альтерпрес, 2007. – 464 с.

Гецевич Н.А. Основы экскурсоведения. Учебное пособие / Н.А. Гецевич. –Минск, 1988. – 168 с.

Федорченко В. К. Історія екскурсійної справи в Україні: навч. посіб. / В.К. Федорченко, О.М. Костюкова, Т.А. Дьорова та ін. – К. : Кондор, 2004. – 166 с.

Пирожник И.И. Основы географии туризма и экскурсионного обслуживания / И.И. Пирожник. – Минск: Университетское, 1985. – 253 с.

Карташевская И.Ф. Географические аcпекты познавательного туризма. Рынок экскурсионных услуᴦ / И.Ф. Карташевская. – Симферополь: Пирамида-Крым, 2000ᴦ. – 146 с.

Бейдик О.О. Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії / О.О. Бейдик. –К.: РВЦ «Київський університет», 1997. – 300 с.

Федорченко В.К. Туристський словник-довідник ( навчальний посібник) / В.К. Федорченко, І.М. Мініч. -К. : Вища школа, 2000. – 160 с.