ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Володимирівна Кондратенко

Анотація

Засвоєння ґрунтовних та якісних знань з економічних дисциплін є підґрунтям в отриманні старшокласниками-випускниками загальноосвітніх навчальних закладів належного рівня життєвої компетентності на шляху вибору майбутньої професії. Висвітлено проблеми профільного навчання економіки в загальноосвітніх навчальних закладах у взаємозв’язку теоретичного та практичного навчального матеріалу, подолання яких здатне забезпечити розуміння молодою людиною своєї майбутньої ролі в родині, професійній діяльності, суспільстві, здатності до життя.

Визначено, що однією з основ реалізації концептуальних засад реформування середньої школи «Нова українська школа», що має на меті формування компетентностей в учнів, є динамічний розвиток педагогічної майстерності, фахова готовність учителя майстерно викладати старшокласникам економічні навчальні дисципліни. У сучасних умовах розвитку освіти актуалізується конкурентоспроможність учителя, готовність випускника вищого педагогічного навчального закладу до викладання економіки в умовах профілізації у загальноосвітніх навчальних закладах.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кондратенко, Т. В. (2017). ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1164
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Володимирівна Кондратенко, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

головний спеціаліст

Посилання

Олійник Н. Ю. Формування оранізаторських умінь в учнів старших класів економічного профілю навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Н. Ю. Олійник. – Київ, 2010. – 26 с.

Булавенко С. Д. Формування економічної культури учнів основної та старшої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / С. Д. Булавенко – Київ, 2011. – 24 с.

Аксьонова О. В. Методика викладання економіки / О. В. Аксьонова. – Київ : Київський національний економічний університет, 1998. – 280 с.

Концепція профільного навчання у старшій школі [Електронний ресурс] // Наказ Міністерства освіти і науки України № 1456 від 21.10.2013 року. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37784/.

Піщалковська М. К. Система роботи загальноосвітнього навчального закладу з профільного навчання старшокласників : дис... канд. наук: 13.00.01 [Електронний ресурс] / М. К. Піщалковська. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://www.lib.ua-ru.net/aref/ajax.php.

Профільне навчання: теорія і практика, досвід, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / Л. Романенко, В. Малишев, Л. Липова, Т. Лукашенко // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://social-science.com.ua/article/362.

Борисенко Н. Професійна підготовка майбутніх учителів технологій в умовах сучасного освітнього простору / Н. Борисенко // Проблеми підготовки сучасного вчителя: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: Жовтний О. О., 2011. – Випуск 4. – Частина 2. – С. 295–301.

Офіційний веб-портал Полтавської обласної адміністрації. Промисловість. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adm-pl.gov.ua.

Левченко Т. Особливості підготовки вчителів трудового навчання до економічного виховання учнів в сучасних умовах / Т. Левченко // Молодь і ринок. – 2010. – № 12. – С. 72 – 76.

Кулішов В. С. Економічна підготовка старшокласників у процесі профільної технологічної освіти / В. С. Кулішов. // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2013. – №37. – С. 210 – 214.

Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа» [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf.