ЗАСАДИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ О. А. ЗАХАРЕНКА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія Миколаївна Зоря

Анотація

У статті описано та проаналізовано погляди та засади народного учителя, геніального педагога-новатора О. А. Захаренка щодо громадянсько-патріотичного виховання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Зоря, Ю. М. (2017). ЗАСАДИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ О. А. ЗАХАРЕНКА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1167
Розділ
Статті
Біографія автора

Юлія Миколаївна Зоря, Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

кафедрa дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року // Офіційний вісник України : зб. нормат.-прав. актів. − 2013. − № 50. − С. 56−72.

Бех І. Педагогічна творчість О. А. Захаренка та її подальший розвиток / І. Бех // Школа О. А. Захаренка як модель сучасної сільської школи. – Черкаси, 2006. – С. 9–15.

Орлова Н. В. Формування духовних цінностей дітей і молоді в творчій спадщині О. Захаренка : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Н. В. Орлова. – К., 2008. – 20 с.

Чорна К. І. Патріотичне виховання школярів в умовах модернізаційних суспільних змін у контексті педагогічного доробку О. А. Захаренка / К. І. Чорна //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД». – 2010. – Вип. 14, кн. І. – С. 603 – 612.

Прокопенко Л. Педагогіка конкретної дії / Л. Прокопенко, О. Біда, Н. Орлова // Педагогічний вісник. – 2007. – № 1. – С. 23–26.

Суховершко Г. В. Повість про Олександра Захаренка / Г. В. Суховершко. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 168 с

Академік із Сахнівки / Під ред. Кузьминського А. І. – Черкаси, 2008. – 448 с.

Захаренко О.А. Слово до нащадків / Олександр Антонович Захаренко. − К.: СПД Богданова А.М., 2006. − 216 с.

Захаренко О. А. Школа над Россю / О. А. Захаренко, С. М. Мазурик. – К. : Радянська школа, 1979. – 154 c.

Захаренко О. А. Поради колезі, народжені в школі над Россю : Роздуми педагога / О. А. Захаренко. − Черкаси : «Ваш дім», видавець Дикий О. О., 2005. − 92 с.