ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ-ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.) В СУЧАСНІЙ ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вадим Васильович Пєнов

Анотація

В статті автором розкриваються можливості використання історичного досвіду розвитку валеологічної освіти на Півдні  України кінця ХІХ- першої половини ХХ ст.  як важливого джерела збагачення теорії та практики сучасного українського виховання, зорієнтованого на збереження здоров’я молодих людей та засвоєння відповідного соціально-історичного досвіду українського народу. Автор наголошує, що використання творчої спадщини південноукраїнських педагогів у сучасних умовах сприяє вихованню молоді на валеологічних принципах.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Пєнов, В. В. (2017). ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ-ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.) В СУЧАСНІЙ ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1174
Розділ
Статті
Біографія автора

Вадим Васильович Пєнов, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кафедра медичних знань та БЖД, старший викладач

Посилання

Волошин О. Р. Здоров’я як предмет вітчизняної та зарубіжної педагогіки / О. Р. Волошин // Молодь і ринок. – Дрогобич : Вимір, 2009. – Випуск № 11 (58) – С. 151 – 155.

Шахненко В. І. Наукові основи формування здорового способу життя учнів / В. І. Шахненко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти / [ред. кол.: С. М. Ніколаєнко (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 48. – С. 78–83.

Волошин О. Р. Формування валеологічної культури у майбутніх учителів фізичної культури / О. Р. Волошин, Г. Д. Кондрацька // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : Серія : педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧДПУ, 2009. – Вип. 64. – С. 51 – 54.

Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні / [Т. Є. Бойченко, Н. В. Вадзюк, В. О. Мовчанок та ін.] // Шкільний курс «Валеологія» : зб. пр. – К. : Освіта, 1994. – 78 с.