ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМОСТАВЛЕННЯ ЯК ЕМОЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ САМОСВІДОМОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ТА РІВНЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вячеслав Вікторович Борисов
Світлана Володимирівна Борисова
Тетяна Миколаївна Заярна

Анотація

У статті висвітлюється взаємозвязок самоставлення як емоційного комполненту самосвідомості керівника загальноосвітньої школи та рівня корпоративної культури організації. Відзначається значення самоставлення для процесів відновлення та збереження психологічного, фізичного, соціального здоров’я. Доведено , що колективи, які очолюють керівники із високим рівнем домагань і адекватним самоставленням мають більш високий рівень корпоративної культури, ніж організації, які очолюють керівники із низьким рівнем мотивації до досягнення життєвого успіху.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Борисов, В. В., Борисова, С. В., & Заярна, Т. М. (2017). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМОСТАВЛЕННЯ ЯК ЕМОЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ САМОСВІДОМОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ТА РІВНЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1175
Розділ
Статті
Біографії авторів

Вячеслав Вікторович Борисов, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

доктор педагогічних наук, професор

Світлана Володимирівна Борисова, ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"

кандидат педагогічних наук, доцент

Тетяна Миколаївна Заярна, Краснолиманська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2

заступник директора

Посилання

Хает Г.Л. Корпоративная культура: аспекты управления / Г.Л. Хает, А.Л. Еськов, Л.Г. Хает и др. Под общ. ред. Г.Л. Хаета. – Донецк : Донбасс, 2003. – 400 с.

Стешенко Б.В. Взаємозв’язок між стадіями розвитку організаційної культури і етапами розвитку колектива // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова; укл. Л.Л.Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Випуск СХVІІ (117). – С. 165–173.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи / С.Л. Рубинштейн. – М., 1946. – 346 с.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. –М.: Прогресс, 1986. – 422 c.

Життєві домагання особистості: колективна монографія / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології, лабораторія соціальної психології особистості ; [за ред. Ю.П. Мирончик]. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 452 с.

Сарджвеладзе Н.И. Личность и её взаимодействие с социальной средой / Н.И. Сарджвеладзе. – Тбилисси : [б. и.], 1989. – 204 с.

Сарджвеладзе Н.И. Самоотношение личности / Н.И.Сарджвеладзе // Психология самосознания : хрестоматия по социал. психологии личности / сост. Д.Я. Райгородский. – Самара : БАХРАХ -М, 2007. – С.174–194.

Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.І. Хміль. – К. : Академиввидав, 2006. – 448с.

Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) / Д.А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1992. – 16с.