ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ ОЛЕКСАНДРА АНТОНОВИЧА ЗАХАРЕНКА – ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Анатолій Іванович Кузьмінський

Анотація

У статті розкривається громадянська позиція О. А. Захаренка, яка служить яскравим прикладом для молодих громадян нинішнього і прийдешніх поколінь українців. Висвітлено могутність педагогічного таланту О. А. Захаренка, унікальність і неординарність у підході до розв’язання ним дидактичних і виховних проблем. Особлива увага присвячується досягненням О. А. Захаренка у царині едукації людини і її особистісного становлення, наголошується значущість його внеску у побудову демократичного суспільства. Діяльність Сахнівської школи розглядається як цілеспрямоване формування духовно розвиненого громадянина-патріота. Для О. А. Захаренка неперехідною педагогічною цінністю є глибока повага до дитини, зважання на її особистісні індивідуальні особливості. Він настійно пропагував, відстоював і впроваджував людинолюбну, дитиноцентристську, гуманістично наповнену систему навчання й виховання молодого покоління. Добре розумів сахнівський подвижник, що здоров’я — найвищий аксіологічний атрибут людини, найбільш суттєвий елемент у її існуванні. Він глибоко усвідомлював органічну цілісність людської натури, у якій повинні гармонійно поєднуватися психологічні, морально-духовні, соціальні, біологічні та фізіологічні складові. Всю його діяльність пронизують турбота й піклування як про культурно-духовне, моральне виховання юні, так і про фізичне здоров’я школярів. Професійна талановитість і особиста інтелігентність О. А. Захаренка ілюструється численними життєвими прикладами,а громадянська обов’язковість й відповідальність слугують цінним взірцем для виховання молоді. Феномен реалізації таланту Олександра Антоновича Захаренка чітко й виразно підкреслює єдність природних, успадкованих високих людських якостей з набутою і сформованою власними зусиллями соціокультурною й морально-духовною позицією самої людини. Інноваційний талант О. А. Захаренка залишив відбиток і на вдосконаленні життєустрою людського суспільства. Загальновизнаний лідер педагогічної інноватики уважав соціальну справедливість найважливішою загальнолюдською цінністю. Педагогічна система видатного педагога-новатора включає проблему формування громадянськості у молодих людей в ході едукаційного процесу, а життя й діяльність Олександра Антоновича, його науково-літературна спадщина є гарним навчальним посібником у справі виховання громадянина України, громадянина світу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кузьмінський, А. І. (2017). ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ ОЛЕКСАНДРА АНТОНОВИЧА ЗАХАРЕНКА – ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1181
Розділ
Статті
Біографія автора

Анатолій Іванович Кузьмінський, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Посилання

Захаренко О. А. Поспішаймо робити добро: Роздуми педагога – академіка про долю освіти і дитини, вчителя і родини, краю і Батьківщини / О. А. Захаренко. – Черкаси, 1997. – 28с.

Захаренко А. А. Мой гражданский долг // Советская педагогика. – 1989. – №10. – С.6–10.

Світличний К. К. Лелеки над Сахнівкою. Художньо-документальна повість / К. К. Світличний. – К. : Радянський письменник, 1987. – 191 с.

Захаренко О. А. Становлення громадянина / О. А. Захаренко, С. М. Мазурик – К. : Т-во «Знання Української РСР», 1976. – 29с.