ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ВИКЛАДІ О. ЗАХАРЕНКА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олеся Олександрівна Ляховець
Андрій Васильович Коваленко

Анотація

У статті розглядається формування загальнолюдських моральних цінностей у викладі О. Захаренка Виокремлені можливості використання прогресивних педагогічних ідей та досвіду педагога-новатора О. Захаренко. На підставі аналізу педагогічної спадщини педагога визначено, що протягом усієї педагогічної діяльності О. Захаренко приділяв виняткову увагу всебічному розвитку особистості в різних видах діяльності, постійного і планомірного формування загальнолюдських моральних цінностей в учнів початкової школи.

Глибинний аналіз творчого доробку О. Захаренка, його продуктивних ідей, ідеологічних положень не лише позитивно позначається на класифікації навчально-виховних впливів щодо становлення особистості в закладах освіти, а й сприяє подальшому поглибленню та розвиткові педагогічної теорії стосовно формування загальнолюдських моральних цінностей у початковій школі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ляховець, О. О., & Коваленко, А. В. (2017). ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ВИКЛАДІ О. ЗАХАРЕНКА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1182
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олеся Олександрівна Ляховець, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, старший викладач

Андрій Васильович Коваленко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

студент

Посилання

Никитин Б. П. Ступеньки творчества, или развивающие игры / Б.Б. Никитин. – М. : Просвещение, 1991. – 160 с.

Захаренко Олександр Антонович // Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Захаренко_Олександр_Антонович.

Кордунова Н. О. Психологічні особливості становлення духовних цінностей старшокласників у процесі спілкування : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Н. О. Кордунова ; Ін-т психології АПН України. – К., 2000. – 20 с.

Молодиченко Н. А. Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до морального виховання підлітків : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. А. Молодиченко ; Ін-т Вищої Освіти АПН України. – К., 2002. – 23 с.

Орлова Н. В. Формування духовних цінностей у дітей і молоді в творчій спадщині О. А. Захаренка : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Наталія Володимирівна Орлова ; АПН України. Ін-т пед. освіти і освіти доросл. – К., 2008. – 186 с.

Захаренко С. О. Деякі поради щодо формування в учнів загальнолюдських цінностей : навчальний посібник / С. О. Захаренко, Н. В. Орлова ; за ред. Л. І. Прокопенко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2006. – 288 с.

Світличний К. К. Лелеки над Сахнівкою. Художньо-документальна повість / К. К. Світличний. – К. : Радянський письменник, 1987. – 191 с.

Захаренко О. А. Енциклопедія шкільного роду: Автобіографічні дані, спогади, роздуми / О. А. Захаренко. – Сахнівка, 2001. – Т. 1–2. – 364 с.

Захаренко О. А. Енциклопедія шкільного роду: Автобіографічні дані, спогади, роздуми / О. А. Захаренко. – Сахнівка, 2001. – Т. 3–4. – 502 с.

Захаренко О. А. Виступ на пленумі ЦК КПУ. – м. Київ. – 26.04.1984р. – 5с. / Приватний архів родини Захаренків. – П. 24.

Захаренко О. А. Поспішаймо робити добро: Роздуми педагога-академіка про долю освіти, вчителя і родини, краю й Батьківщини / О. А. Захаренко. – Черкаси, 1997. – 28 с.

Захаренко О. А. Щаслива доля поколінь / О. А. Захаренко, С. М. Мазурик // Радянська школа. – 1977. – № 11. – С. 56–62.

Дистервег А. Руководство к образованию немецких учителей : избр. пед. соч. / А. Дистервег. – М. : Учпедгиз, 1956. – С. 55–212.

Бердяєв М. Національність і людство / М. Бердяєв // Сучасність. – 1993. – № 1. – С. 154–157.

Ушинский К. Д. Педагогические сочинения : в 6 т. / К. Д. Ушинский. – М. : Педагогика, 1988. – Т. 1. – 414 с.

Захаренко О. А. П’ять напрямків виховної роботи / О. А. Захаренко // Виступ на районній освітянській конференції. – м. Корсунь-Шевченківський. – 1978 р., січень. – 4 с. / Приватний архів родини Захаренків. – П. 6.