ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сабіна Шаїдівна Раджабова

Анотація

У статті розкриваються психологічні аспекти удосконалення педагогічної майстерності. Закцентовано увагу на необхідності цілісного підходу до проблеми педагогічного спілкування вчителя з учнем. Це передбачає врахування як усвідомлюваних так і неусвідомлюваних (латентних) компонентів психіки вчителя, які мають вплив на ситуацію професійної взаємодії загалом, та педагогічного спілкування зокрема. Презентовано фрагмент емпіричного дослідження, а саме фрагмент стенограми та науково-узагальнювальний аналіз психомалюнків, у процесі якого увагу зосереджено на символічному вираженні глибинно-психологічних (неусвідомлюваних) тенденцій у контексті професійної взаємодії. З’ясовано вплив травмівного досвіду дитинства, пов’язаного із почуттям меншовартості (слабкості, непотрібності) та захисним механізмом ідентифікації, на процес педагогічного спілкування вчителя з учнем.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Раджабова, С. Ш. (2017). ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1183
Розділ
Статті
Біографія автора

Сабіна Шаїдівна Раджабова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доцент кафедри загальної педагогіки та психології, кандидат психологічних наук

Посилання

Кайдалова Л. Г. Педагогічна майстерність викладача: Навчальний посібник / Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Вахрушева Т. Ю. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 140 с.

Балл Г.О. Парадигма діалогу і проблема прилучення до наукової культури // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Українсько-польський щорічник / За ред. Т. Левовицького, І. Зязюна, І. Більш. Н. Ничкало. - Ченстохова: Київ, 1999. - С. 335-347.

Ягупов В. Військова психологія: Підручник / Ягупов В. – Київ: Тандем, 2004. – 656 с.

Яценко Т. С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися / Т.C. Яценко. – К.: Освіта, 1993. – 208 с.

Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: активне соціально-психологічне навчання: навч. посіб. / Т.С. Яценко – К.: Вища шк., 2004. – 679 с.

Василішина Т. В. Емпатія як фактор ефективності педагогічного спілкування: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Т. В. Василішина. – К., 2000. – 202 с.

Зязюн І. А. Краса педагогічної дії : навч. посіб. / Зязюн І. А., Сагач Г. М. – К. : Україно-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.

Савенкова Л. О. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх педагогів до професійного спілкування : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Савенкова Л. О. – НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 1989. – 413 с.