НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ДІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Михайлівна Степанова

Анотація

Визначено актуальність національно-патріотичного виховання в сучасних умовах. Зроблено спробу визначити місце і роль національно-патріотичного виховання в системі освіти особистості. Показано, що національно-патріотичне виховання особистості – справа не одного соціального інституту, наприклад, родини чи школи, це справа спільна: держави, громади, сім’ї. Запропоновано різні підходи щодо виховання національно-патріотичних почуттів у сучасної молоді, а також запропонований власний варіант вирішення поставлених завдань.

На рівні перспектив подальшого дослідження проблеми національно-патріотичного виховання сучасної молоді виокремлено роботу із застосування інноваційних підходів щодо педагогічних методів, прийомів і вправ із вказаної теми.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Степанова, Н. М. (2017). НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ДІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1185
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Михайлівна Степанова, КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

доцент кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів, кандидат філософських наук

Посилання

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068

Концепція нової української школи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/

Платон. Держава / Платон; [пер. з давнього. Д. Коваль]. – К. : Основи, 2000. – 355 с.

Педагогика // Большая современная энциклопедия / сост. Е.С. Рапацивич. – Минск : Соврем. слово, 2005. – 720 с.

Андрущенко В. П. Світоглядна культура сучасного вчителя: проблеми формування / В. Андрущенко, С. Дорогань // Вища школа України. – 2002. – № 3. – С. 5–13.

Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності : Наук. видання / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.

Кремень В. Г. Через пріоритетний розвиток освіти, виховання до динамічного національного прогресу / В. Г. Кремень // Педагогіка толерантності. – 2000. – № 4. – С. 4–8.

Сковорода Г. С. Вірші, пісні, байки, діалоги, трактати, притчі, прозові переклади, листи / Г. С. Сковорода. – К. : Наукова думка, 1983. – 261 с.

Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: У 2 т. / К. Д. Ушинський. – Т. 1. – К. : Радянська школа, 1983. – С. 43–103.

Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека (Советы воспитателям) / В. А. Сухомлинский. – К. : Радянська школа, 1975. – 236 с.

Захаренко О. А. Слово до нащадків / О.А. Захаренко. – К. : СПД Богданова А.М., 2006. – 216 с.

Чорна К. І. Національна ідея як фактор становлення патріотизму у дітей та молоді / К. І. Чорна // Шлях освіти. – 2008. – № 3. – С. 5–11.

Матящук В. П. Сучасне патріотичне виховання в школах України / В. П. Матящук. – Тернопіль : Мадрівець, 2014. – 384 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.