СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ПЕДАГОГІКИ СПІВРОБІТНИЦТВА О. А. ЗАХАРЕНКА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана В'ячеславівна Трухан

Анотація

Визначено проблемну сферу реформування освітнього простору в Україні. Обґрунтовано необхідність мобілізації зусиль різних прошарків суспільства щодо сприяння процесу перетворення освітнього середовища. Запропоновано використовувати результати міжгалузевих досліджень задля підвищення якості процесу реформування.

Оцінено спадщину великого українського педагога О. А. Захаренка в соціально-психологічному контексті використання ідей педагогіки співробітництва. Порівняно ідеї педагогіки співробітництва, що відображені в концепції авторської школи О. А. Захаренка зі змістом концепції Нової української школи.

Здійснено соціально-психологічний аналіз властивостей особистості педагога, які затребувані концепцією Нової української школи. Визначено наобхідність формування та розвитку соціальних компетенцій сучасних педагогів. Розроблено тренінг розвитку соціальних компетенцій педагогів, який може бути використаний в практиці післядипломної освіти педагогічних працівників.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Трухан, О. В. (2017). СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ПЕДАГОГІКИ СПІВРОБІТНИЦТВА О. А. ЗАХАРЕНКА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1186
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана В'ячеславівна Трухан, КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук

Посилання

Киричук О. В. Основи психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Киричук, В. А. Роменець, Т. С. Кириленко та ін. ; за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – 5-е вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 631 с.

Татенко В. А. Психология в субъектном измерении : монографія / В. А. Татенко. – К. : Просвіта, 1996. – 404 с.

Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М. Титаренко. – К. : Либідь, 2003. – 373 c.

Чепелєва Н. В. Проблеми психологічної герменевтики / Н. В. Чепелєва ; ред. Н. В. Чепелєва. – К. : Міленіум, 2004. – 276 с.

Калина Н. Ф. Лингвистическая психотерапия / Н. Ф. Калина. - К. : Ваклер : Альтерпрес, 1999. – 282 с.

Донченко О. А. Психофрактал як категорія педагогіки ненасильства / О. А. Донченко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – 2003. – №4. – С. 8–12.

Казмиренко В. П. Социальная психология организаций : монография / В. П. Казмиренко. – К. : МЗУУП, 1993. – 384 с.

Васютинский В. О. Міжособова взаємодіяв концепціях сучасних українських психологів [Електронний ресурс] / В. О. Васютинський // Соціогуманітарні проблеми людини / Західний науковий центр НАН України та МОН України. – Львів, 2005. – №1. – Режим доступа: http://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/shpp/2005/1/p101.php

Проект політичної пропозиції «Нова українська школа», підготовлений МОН України і оприлюднений на офіційному сайті МОН 18.11.2016. – Режим доступу: http://base.kristti.com.ua/doc_976