СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Олександрівна Швидка

Анотація

У статті досліджується зміст поняття «середовище» як важливої умови формування пізнавальної діяльності дитини раннього віку. Аналізуються основоположні теорії середовища, зокрема теорії М. Монтессорі, Р. Штайнера, С. Френе. Особливе місце автор відводить дослідженню концепції вітчизняного педагога С. Русової про відповідність розвивальне-ігрового середовища природним задаткам дитини. Автор статті визначає типологію, структуру, чинники, принципи розвивально-ігрового середовища, розкриває провідні умови його створення. У статті підкреслюється взаємозв’язок розвитку пізнавальної діяльності дитини раннього віку та середовища, яке його оточує.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Швидка, С. О. (2017). СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1189
Розділ
Статті
Біографія автора

Світлана Олександрівна Швидка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук

Посилання

Шапран Ю.П. Типологія освітнього середовища в умовах компетентнісно-зорієнтованої педагогічної освіти / Ю.П. Шапран, О. І. Шапран // Педагогічна освіта: теорія і практика. Серія: Психологія. Педагогіка. Збірник наукових праць. – 2015. – №23. – С. 4–11.

Васильєва Н.А. Відомі педагоги про розвивальне середовище для дітей дошкільного віку / Н.А. Васильєва.  [Електронний ресурс] // Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 «Десняночка» – Режим доступу: http://shostka-dnz9.info/metodichna-sluzhba/seminari-i-konsultaci%D1%97-dlya-pedagogiv/vidomi-pedagogi-pro-rozvivalne-seredovishhu-dlya-ditej-doshkilnogo-viku/

Русова С. Вибрані педагогічні твори / С. Русова. – К. : Освіта, 1996. – 304 с.

Кащук Н. Специфіка організації предметно-ігрового середовища в контексті сенсорного розвитку дітей раннього віку / Н. Кащук. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ird.npu.edu.ua/files/kachyk.pdf

Борисова О. Вплив ігрового середовища на формування творчої особистості дошкільника / О. Борисова, М. Тур // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія.  2013.  Вип. 28(1).  С. 38–42.

Лохвицька Л. В. Розвивальне середовище для дітей раннього віку / Л. Лохвицька // Дошкільне виховання. – 2003. – № 11. – С. 12–14.

Лохвицька Л. В. Концептуальні засади проектування розвивального предметного середовища в дошкільних навчальних закладах / Л. Лохвицька // Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. пр. Київського Міжнародного Університету. – 2010. – С. 159–169.