КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМНОГО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Миколаївна Ткаченко

Анотація

У статті обґрунтовано концепцію системного формування професійного іміджу вчителя іноземної мови. Визначено професійний імідж вчителя іноземної мови як динамічну систему, що складається із ціннісно-мотиваційного, гносеологічного, діяльнісного та особистісного компонентів. Схарактеризовано процес формування професійного іміджу майбутнього вчителя іноземної мови як педагогічну систему, описано її загальні властивості. Провідною умовою ефективності формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземної мови визначено забезпечення системності педагогічного процесу вищого педагогічного навчального закладу, його цілісності, й гармонійної взаємодії всіх компонентів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ткаченко, Н. М. (2017). КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМНОГО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1190
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Миколаївна Ткаченко, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри технологічної і професійної освіти

Посилання

Системний підхід [Електронний ресурс] : педагогічний словник // Педагогическая сеть : [сайт].  Режим доступу: http://pedagog.profi.org.ua/uk/node/2136.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. — К. : «Либідь», 1997.  С. 347.

Антонов А. В. Системный анализ. Учебник для вузов / А. В. Антонов.  М. : Высш. шк., 2004.  454 с.

Системні властивості організації [Електронний ресурс] // Освітні Матеріали для українських студентів : [сайт].  Режим доступу: http://om.net.ua/4/4_14/4_148386_sistemnie-svoystva-organizatsii.html

Аристотель. Соч.: В 4 т. – М., 1975. – Т. 1., с. 174-175.

Згуровский М. З. Исследование социальных процессов на основе методологии системного анализа // М. З. Згуровский, А. В. Доброногов, Т. Н. Померанцева. – К.: Наукова думка, 1997.  222 с.