РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Віра Панасівна Курок

Анотація

У статті подано наукові погляди на поняття «навчальний предмет», визначено шляхи реалізації інтеграційного підходу до  відбору змісту та структурування навчальних дисциплін у ВНЗ. Констатовано, що конструюючи зміст навчальної дисципліни, варто керуватися передусім метою й завданнями, які покликаний зреалізувати цей предмет із сукупності цілей та завдань освіти майбутніх фахівців.

Встановлено, що внаслідок інтеграції навчального матеріалу досягається дотримання вимог суспільства до підготовки висококваліфікованих фахівців.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Курок, В. П. (2017). РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1191
Розділ
Статті
Біографія автора

Віра Панасівна Курок, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

завідувач кафедри технологічної і професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды / Ю. К. Бабанский ; сост. М. Ю. Бабанский. – М. : Педагогика, 1989. – 560 с.

Журавлев И. К. Дидактическая модель учебного предмета / И. К. Журавлев, Л. Я. Зорина // Новые исследования в педагогических науках. – 1979. – № 1. – С. 18–23.

Краевский В. В. Общие основы педагогики: Уч. для студ. высш. пед. уч. зав. / В. В. Краевский, — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 256с.

Лебедев О.Е. Образовательная программа школы/ О. Е. Лебедев, Народное образование. − №5. − 2007.

Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности / И. Я. Лернер. — М.: Знание, 1980. — 96с.

Гончаренко С. У. Інтегроване навчання. За і проти / С. У. Гончаренко, Ю. І. Мальований // Освіта. – 1994. – № 15–16. – 151 с.

Сергєєв О. В. Використання ігрових інтегрованих технологій навчання фізики в сучасній середній загальноосвітній школі / О. В. Сергєєв, С. П. Ткаченко // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – Вип. 55. – С. 52–57.

Богданова І. М. Інформаційно-модульна технологія як умова забезпечення саморозвитку особистості майбутнього вчителя / І. М. Богданова // Наука і освіта (наук.-метод. журнал). – 2002. – № 1. – С. 76–79.

Гуз К. Ж. Теоретичні та методичні основи формування в учнів цілісності знань про природу / К. Ж. Гуз. – Полтава : Довкілля-К, 2004. – 472 с.

Гуревич Р. С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах : монографія / Р. С. Гуревич ; за ред. С. У. Гончаренка. – К. : Вища школа, 1998. – 229 с.

Сидоренко В. Машинознавство як компонент фахової підготовки вчителя трудового навчання / В. Сидоренко, В. Курок // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2002. – № 1 (24 ). – С. 5–7.

Степанюк А. В. Інтеграція природничих дисциплін у школі / А. В. Степанюк, Т. В. Гадюк // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 1. – С. 18–24.

Козловська І. М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи: дидактичні основи : [Монографія] / І. М. Козловська. – Львів : Світ, 1999. – 236 с.

Гершунский Б. С. Философия образования / Б. С. Гершунский. – М. : Флинта, 1998. – 432 с.

Беспалько В. П. Стандартизация образования / В. П. Беспалько // Педагогика. – 1993. – № 5. – С. 17–25.

Талызина Н. Ф. Педагогическая психология : учеб. пособие для студ. учреждений серед. Проф. Образования / Н. Ф. Талызина. – 9-е изд., стер.- М : Издательский центр «Академия», 2013. – 288 с.