ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександр Сергійович Благосмислов

Анотація

Проведено аналіз основних наукових заходів та документів, що стали основою для визнання неформальної освіти дорослих у світі. Визначено освітні центри та асоціації, діяльність яких спрямована на дослідження і організацію безперервної освіти та освіти дорослих у окремо взятій державі та організацію інтернаціональної взаємодії. Передбачено, що через кілька десятків років освіта дорослих в Україні стане домінуючою ланкою в системі освіти впродовж життя.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Благосмислов, О. С. (2017). ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1195
Розділ
Статті
Біографія автора

Олександр Сергійович Благосмислов, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти

Посилання

Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. Аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/252

The concept of "Lifelong Learning", UNESCO meeting. – 1972.

Бермус А.Г. Критерии качества непрерывного образования / А.Г. Бермус // Славянская педагогическая культура. – 2003. – № 2. – С. 129-131.

A Memorandum on Lifelong Learning [Electronic recourse] / Commission of the European communities. – Brussels, 30.10.2000. – 36 pp. – Accessed mode : http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf

Sorbonne Joint Declaration Joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system . – [Electronic recourse]. – Accessed mode: http://docplayer.net/565-Sorbonne-joint-declaration-joint-declaration-on-harmonisation-of-the-architecture-of-the-european-higher-education-system.html

The Dakar Framework for Action. Education for All: Meeting our Collective Commitments. – [Electronic recourse]. – UNESCO Publishing, Paris, 2000. - Accessed mode: – http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf

UNESCO (2008) UNESCO’s Medium-Term Strategy for 2008-2013 (document 34 C/4). – [Electronic recourse]. – UNESCO Publishing, Paris, 2008. – Accessed mode: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001499/149999e.pdf

Sofia conference on EA, Life long learning-on ways to realization of the purposes of the program of UNESCO. (November 6–9, 2002).

Лук’янова Л.Б. Неформальна освіта на користь суспільства / Л.Б. Лук’янова // Територія успіху. – 2015. – №1 (1), 2015.

UNESCO’s Medium-Term Strategy for 2014-2021 (document 37 C/4). – [Electronic recourse]. – UNESCO Publishing, Paris, 2014. – Accessed mode : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002200/220031e.pdf

Incheon Declaration “Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all” [Electronic recourse]. – Accessed mode : http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813M.pdf

IX World Assembley of International Council of Adult Education – [Electronic recourse] – . Аccessed mode : http://www.waam2015.org/