КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНАОСНОВА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕТЕНОСТІ БАКАЛАВРІВ РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Володимирівна Шуппе

Анотація

Актуальність дослідження полягає в обґрунтуванні сутності культурологічного підходу та доцільності його впровадження у систему вищої професійної освіти фахівців в галузі зарубіжної філології, зокрема упродовж фахової підготовкибакалаврів романської філології. Мета і завдання дослідження передбачали обґрунтуваннясутності культурологічного підходу як концептуальної основи формування культурологічної компетентностібакалаврів романської філології, конкретизацію педагогічних умов його практичної реалізації при організації фахової підготовки бакалаврів романської філології. Встановлено, що реалізація культурологічного підходу передбачаєпобудову фахової підготовкибакалаврів романської філології як майбутніх учителів іноземної мови і культури на основі їхнього входження в контекст загальнолюдської культури з метою набуття ними культурологічної компетентності, здатності жити на рівні культури, відтворення її досягнень і створення нових духовних цінностей.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Шуппе, Л. В. (2017). КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНАОСНОВА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕТЕНОСТІ БАКАЛАВРІВ РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1199
Розділ
Статті
Біографія автора

Людмила Володимирівна Шуппе, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

викладач кафедри іспанської філології

Посилання

Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного образования / Е. В. Бондаревская // Педагогика, 1997.– №4.– С. 11–17.

Кічук Я. В. Морально-світоглядні домінанти формування професійної ідентичності майбутніх вчителів іноземної мови у вищій школі / Я.В. Кічук // Вісник Ізмаїльського державного гуманітарного універ-ситету. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2015. – С. 36–45.

Пассов Е. И. Культуросообразная модель профессиональной подготовки учителя: философия, содержание, реализация / Е. И. Пассов // Іноземні мови. – 2002.– № 4. – С. 3–18.

Селевко Г. Ю. Современные образовательные технологии / Г. Ю. Селевко. – М. : Просвещение, 1988. – 216 с.

Зязюн І. А. Гуманізм освіти ХХІ століття: філософський і психологічний аспект / І.А. Зязюн // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2002. – № 2. – С. 14–21.

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин.– 4-е изд. – М. : Сов. Россия, 1979. – 318 с.

Кремень В.Г. Філософія освіти ХХІ століття / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2003. – С. 22–25.

Библер В. С. Диалог культур и школа ХХІ века / В. С. Библер // Школа диалога культур. Идеи. Опыт. Проблемы. – Кемерово: АЛЕФ, 1993. – С. 84–96.

Колесниченко Н. Ю. Професійна підготовка бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти: теоретичні і методичні засади: Монографія / Н. Ю. Колесниченко. – Одеса : ВМВ, 2014. – 312 с.