РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ ОЛЕКСАНДРА ЗАХАРЕНКА В ДОСВІДІ АВТОРСЬКОЇ «ШКОЛИ НАД РОССЮ»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександр Володимирович Черевко

Анотація

З нагоди 80-річчя з дня народження великого педагога, Заслуженого вчителя України, члена АПН України, директора Сахнівської загальноосвітньої школи, що на Черкащині, Олександра Антоновича Захаренка здійснено ретроспективний аналіз його творчого доробку. Акцентовано увагу на тому, що до останніх років життя він був щасливий від того, що вдалося здійснити велику справу, яка знайшла визнання в сучасників. Показано, що пам’ять про видатного співвітчизника плекається молодими педагогами, які торують свій професійний шлях на педагогічній ниві, узгоджують кожен свій крок із заповітами О. Захаренка.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Черевко, О. В. (2017). РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ ОЛЕКСАНДРА ЗАХАРЕНКА В ДОСВІДІ АВТОРСЬКОЇ «ШКОЛИ НАД РОССЮ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1221
Розділ
Статті
Біографія автора

Олександр Володимирович Черевко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ректор, доктор економічних наук, професор

Посилання

Береговий Я. А. Заповіт Захаренка / Я. А. Береговий // Педагогіка толерантності. – 2005. – № 3. – С. 38–52.

Боримський В. С. Школа О. А. Захаренка як модель сучасної сільської школи / В. С. Боримський // Позакласний час. – 2011. – № 10. – С. 133–134.

Кобзаренко В. Що значить бути толерантним / В. Кобзаренко // Школа. – 2012. – № 8. – С. 78–80.

Ковальська Н. Від серця до серця : використання досвіду великого педагога / Н. Ковальська, Т. Пастух, Л. Денисюк // Школа. – 2013. – № 9. – С. 42–64.

Комісаренко Н. Школа О. Захаренка – «школа самореалізації особистості» / Н. Комісаренко // Позакласний час. – 2011. – № 10. – С. 128.

Корюненко М. Олександр Захаренко : поспішайте робити добро / М. Корюненко // Освіта України. – 2006. – № 68. – С. 4–5.

Криворот К. Незвичайний учитель Сахнівської школи. Зі спогадів колег та односельчан / К. Криворот // Пані вчителька. – 2007. – № 9. – С. 51–53.

Криворучко М. В. Учителі-новатори – педагогічне джерело передового досвіду / М. В. Криворучко // Завучу. Усе для роботи. – 2011. – № 9–10. – С. 29–35.

Мацько Л. Проблеми мовної культури вчителя у спадщині Олександра Захаренка / Л. Мацько, О. Семеног // Дивослово. – 2007. – № 3. – С. 58–62.

Мелешко В. Про організацію експериментального дослідження в сільській школі / В. Мелешко // Рідна школа. – 2007. – № 2. – С. 7-8.

Слєпинін О. Педагогічна симфонія Олександра Захаренка / О. Слєпинін // Дзеркало тижня. – 2008. – № 18. – С. 17.

Яковенко В. Авторська школа над Россю / В. Яковенко // Освіта України. – 2006. – № 30-31-32. – С. 9; № 47. – С. 6.

Артеменко Т. Педагогіка в ритмі серця / Т. Артеменко // Школа. – 2012. – № 8. – С. 74–77.

Бондар Л. С. Питання співдружності школи і сім’ї у творчій спадщині В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2. – С. 79–87.

Калініченко Н. Трудова підготовка як засіб соціалізації учнів у Сахнівській школі-родині О. А. Захаренка / Н. Калініченко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2008. – № 1. – С. 38–42.

Кузь В. Слово про вчителя / В. Кузь // Педагогічна газета. – 2013. – № 1. – С. 6.

Мальований Ю. І знову ми в Захаренковій хаті / Ю. Мальований // Педагогіка толерантності. – 2010. – № 2. – С. 5–11.

Моргун В. Лучшая трудовая школа Украины / В. Моргун // Народное образование. – 2007. – № 6. – С. 189-194. – Воспитательная работа в школе. – 2007. – № 5. – С. 128–134.

Побірченко Н. Авторська школа академіка Олександра Антоновича Захаренка / Н. Побірченко // Шлях освіти. – 2007. – № 3. – С. 50–55.

Сухомлинська О. Чи були школи В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка альтернативними існуючим / О. Сухомлинська // Рідна школа. – 2010. – № 9. – С. 13–17.

Українська педагогіка в персоналіях : навч. пос. [для студ. вищих навч. закладів]. У2-х кн. Кн. 2. ХХ століття / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – 552 с.

Крутенко О. В. Виховання гуманістичних цінностей школяра у педагогічній спадщині О. А. Захаренка : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ольга Володимирівна Крутенко; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2012. – 23 с.

Орлова Н. В. Формування духовних цінностей дітей і молоді в творчій спадщині О. А. Захаренка : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагоги» / Наталія Володимирівна Орлова; АПН України; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2008. – 20 с.

Захаренко С. Дитиноцентризм – провідна лінія в педагогічній спадщині О. А. Захаренка / С. Захаренко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 4. – С. 63–66.

Захаренко С. Погляди О. А. Захаренка на родинне виховання : витоки та умови формування / С. Захаренко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 1–2. – С. 168–175.

Захаренко С. О. Засади родинного виховання в творчій спадщині О. А. Захаренка / С. О. Захаренко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. – Полтава : Полт. держ. пед. ун-ту імені В.Г. Короленка, 2008. – Вип. 4. – С. 149–156.

Захаренко С. Педагогіка конкретної мети як провідний виховний метод у системі превентивного виховання О. А. Захаренка / С. Захаренко, О. Захаренко // Рідна школа. – 2011. – № 1–2. – С. 18–22.

Захаренко С. Формування громадянина-патріота у педагогічній системі О. А. Захаренка / С. Захаренко, О. Коваленко // Рідна школа. – 2013. – № 6. – С. 36–40.