РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Антоніна Петрівна Чичук

Анотація

Зроблено екскурс в історію розвитку вищої педагогічної освіти Великої Британії, починаючи з 40-х років ХХ століття.

Виокремлено основні завдання ВНЗ Великої Британії, які полягають у наступному: задоволення потреб особистості в інтелектуальному, моральному та культурному розвитку в процесі одержання вищої освіти; збереження моральних, культурних та наукових цінностей суспільства; задоволення потреб економіки та суспільства у кваліфікованих фахівцях з вищою освітою; організація й проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень.

Наголошено, що сучасний розвиток освітньої системи Великої Британії визначається законодавчо-нормативною базою, що була сформована впродовж останніх 20–25 років.

Конкурентоспроможність, підходи ринку й причетність приватного сектору розглядалися не лише як засіб зниження витрат, а й як засіб управління й підвищення якості освітньої діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Чичук, А. П. (2017). РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1224
Розділ
Статті
Біографія автора

Антоніна Петрівна Чичук, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти

Посилання

Стрункина Ю. В. Профессиональная подготовка педагогических кадров во второй половине ХХ века: на материалах Великобритании и России: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Ю. В. Стрункина. – Ставрополь, 2012. – 169с.

Вульфсон Б. Л. Стратегия розвития образования на Западе на пороге ХХІ века / Б. Л. Вульфсон. – М. : УРАО, 1999. – 208 с.

Шмакова А. П. Опыт развития правовых отношений в образовательной системе Великобритании на рубеже ХХ-ХХI вв.: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / А. П. Шмакова. – Омск, 2006. – 214 с.

Шкатулла В. И. Образовательное право / В. И. Шкатулла. – М. : Норма, 2001. – 688 с.

Dias M. Higher Education: vision and action for coming century / M. Dias // Магистр. – 2001. – №1 – С. 13–29.

Авшенюк Н. М. Велика Британія. Енциклопедія освіти / Н. М. Авшенюк ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

The Future of Higher Education (2003). Retrieved from www.parliament.the-stationary-office.co.uk/pa/pabills.htm

Зискин К. Е. Профессионально-педагогическая подготовка учителей средней школы на педагогических отделениях университетов Великобритании во второй половине ХХ в.: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / К. Е. Зискин. – Москва, 2002. – 157 с.