РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ігор Олегович Ножко

Анотація

Автором проаналізовано роль науково-дослідницької роботи майбутніх фахівців цивільного захисту в процесі формування їхньої професійної компетентності; аргументована наукова позиція щодо необхідності раціонального поєднання традиційних та інноваційних форм і методів організації як аудиторної, так і позааудиторної роботи; визначено принципи підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту до науково-дослідницької діяльності: системності, безперервності, комплексності, інтегративності, науковості, інноваційності, прогностичності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ножко, І. О. (2017). РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1246
Розділ
Статті
Біографія автора

Ігор Олегович Ножко, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії інновацій у сфері цивільної безпеки

Посилання

Ротар В. Професійна компетентність майбутніх спеціалістів: теоретичний аспект / B. Ротар // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 6 (145). – С. 22–23.

Ротар В. Б. Формування правової компетентності майбутніх фахівців із цивільного захисту у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. Б. Ротар; ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 18 c.

Драч І. І. Управління формуванням професійної компетентності магістрів педагогіки вищої школи і теоретико-методичні засади: монографія / І. І. Драч. – К. : Дорадо-Друк, 2013. – 456 с.

Сисоєва С. О. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук. – Рівне : Волинські обереги, 2013. – 360 с.

Анищенко В. А. Комплексная система научно-исследовательской работы студентов – основа подготовки конкурентоспособного специалиста // Научно-практическая конференция «Инновационные процессы в системе научно-исследовательской работы студентов», 21–23 февраля 2006 г. / В. А. Анищенко. – Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2006. – С. 30–33.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : [навч. посібн.] / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

Біда О. А. Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / О. А. Біда, О. П. Савченко // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / ПДПУ ім. В. Г. Короленка ; головна редкол.: В. О. Пащенко та ін. – Полтава : ПДПУ, 2009. – Вип. 6. – С. 233–235.