ДО ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Раїса Павлівна Загнибіда

Анотація

Автором доведено, що актуальність проблеми формування професійної зрілості майбутніх менеджерів туризму у вищих навчальних закладах зумовлена об’єктивними потребами суспільства в професійно компетентних фахівцях у галузі туристичної діяльності, унікальними вимогами до їхньої діяльності.

Визначено сутність професійної зрілості майбутніх менеджерів туризму; виокремлено професійно спрямовані форми та методи організації діяльності студентів, що сприяють формуванню професійної зрілості майбутніх менеджерів туризму.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Загнибіда, Р. П. (2017). ДО ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1247
Розділ
Статті
Біографія автора

Раїса Павлівна Загнибіда, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

Посилання

Архипова С. П. Акмеологічні засади професійної підготовки соціальних працівників / С. П. Архипова // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / [редкол.: Козубовська І.В. (гол. ред.) та ін.]. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 21. – С. 10–13.

Основи акмеології : навч. посіб. / Автор–укладач С. П. Архипова – Черкаси : Видавництво ЧНУ, 2009. – 127 с.

Дружилов С. А. Психология профессионализма человека: интегративный подход / С. А. Дружилов // Журнал прикладной психологии. – 2003. – № 4–5 – С. 35–42.

Фонарев А. Р. Развитие личности в процессе профессионализации / А. Р. Фонарев // Вопросы психологии, 2004. – № 6. – С. 72–83.

Хмелюк Р. И. Формирование гражданской зрелости студенческой молодёжи / Р. И. Хмелюк. – К. : Вища школа, 1978. – 133 с.

Андриенко Е. В. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной зрелости учителя : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Е. В. Андриенко. – Новосибирск, 2002. – 410 c.

Чуйко О. В. Особистісна і професійна зрілість: співвідношення понять / О. В. Чуйко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2011. – Вип. 13. – С. 184–190.

Комар Т. В. Професійна зрілість особистості : психологічна природа поняття / Т. В. Комар // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – № 3. – С. 33–37.

Бондар Н. Д. Формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти / Н.Д. Бондар. – Вінниця, 2016. – 262 с.

Кузьміна Н. В. Творческий потенциал специалиста. Акмеологические проблемы развития / Н. В. Кузьміна // Гуманизация образования. – 1995. – №1. – С. 41–53.