ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЮРИДІЧНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Аліна Володимирівна Іслам

Анотація

У статті розглянуто процес формування екологічної правосвідомості у майбутніх юристів в умовах навчання у вищому навчальному закладі; конкретизована понятійна база, зміст цього складного особистісного утворення, основні характеристики, структурні компоненти (мотиваційно-ціннісний, інтелектуально-пізнавальний, діяльнісно-оцінний, рефлексивний, емоційно-вольовий), що тісно пов’язані між собою та взаємообумовлені; виявлені і теоретично обґрунтовані педагогічні умови, які забезпечують ефективність навчального процесу в формуванні екологічної правосвідомості майбутніх фахівців юридичної сфери діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Іслам, А. В. (2017). ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЮРИДІЧНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1250
Розділ
Статті
Біографія автора

Аліна Володимирівна Іслам, Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри спеціальних дисциплін

Посилання

Большой энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – 1631 с.

Петровский А. В. Основы теоретической психологии / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 528 с.

Скребець В. А. Экологическая психология: Учебное пособие / В. А. Скребець. – Киев: МАУП, 1998. – 144 с.

Полякова М. Е. Формирование правовой компетентности студентов технического вуза: дис. … канд. пед. наук : 13. 00. 08 / М. Е. Полякова. – М., 2007. – 143 с.

Болотова Е. Л. Система непрерывной правовой подготовки педагогических кадров : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Е. Л. Болотова. – М., 2007. – 47 с.

Путилина В. Ю. Проблема формирования экологического сознания, образование и связи с общественностью / В. Ю. Путилина, Л. В. Струкова, Г. Д. Харлампович, Д. Г. Ярошенко // Стратегические направления экологических исследований на Урале и экологическая политика: Тезисы второго регионального семинара УрГу. – Екатеринбург, 1997. – С. 234–246.