ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ В ЯПОНІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Іванна Анатоліївна Руденко

Анотація

Статтю присвячено дослідженню досвіду реформування системи підвищення педагогічних кадрів Японії, розглянуто основні функції системи підвищення професійної кваліфікації вчителів, розглянуто особливості реалізації освітнього процесу, що лежать в основі системи післядипломної педагогічної освіти, схарактеризовано умови успішного досягнення усіх запланованих цілей у ході процесу підвищення кваліфікації, з урахуванням соціальних і психофізіологічних особливостей дорослої людини.  Схарактеризовано процес підвищення кваліфікації як цілеспрямовану систему, яка має свою специфіку і розвивається під впливом чинників різного рівня й масштабу. У статті висвітлено основний зміст та цілі процесу підвищення кваліфікації освітян країни, виявлено провідні тенденції неперервної освіти педагогів, з метою вдосконалення національної освітньої системи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Руденко, І. А. (2017). ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ В ЯПОНІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1271
Розділ
Статті
Біографія автора

Іванна Анатоліївна Руденко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Center of international education benchmarking learning from the High Performing Education System [Electronic resource]. – Access mode : http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/japanoverview/japan-teacher-and-principal-quality/.

Commission of the European Communities. Analysis of in-service teacher training strategies in the Member Countries of the EC: Case studies and synthesis. – Brussels, 1989. – 378 p.

Development of Modern system of Education in Japan. – Tokyo, Japanese National Commission for UNESCO, 1960. – 96 р.

Council of European Union. Education and training 2010 – the Success of the Lisbon Strategy Hinges on Urgent Reforms. – Belgium, Brussels : Council of European Union, 3 March, 2004. – 42 p.

In-Service Training of Teachers in the European Union and the EFTA/EEA Countries [Electronic resource]. ‒ Access mode : http://euryrice.org.

Савенкова И. Э. Сравнительный анализ повышения квалификации учителей в России и в развитых зарубежных странах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / И. Э. Савенкова ; Академия повышения квалификации и переподготовки кадров. – М., 2002. – 114 с.

Клясен Н. Післядипломна педагогічна освіта: зарубіжний досвід та сучасна практика / Н. Клясен // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 2. – С. 187–190.