ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ У КОНТЕКСТІ НЕПЕРЕРВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Ярославівна Вовчаста

Анотація

У статті проаналізовано вивчення іноземної мови у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах. Розглянуто один із важливих аспектів підготовки сучасного фахівця (нові програми, оновлення змісту навчання, підтримка та розвиток академічної мобільності, поетапне запровадження участі іноземних викладачів у навчальний процес, розроблення та запроваджене нового покоління стандартів вищої освіти на компетентнісній основі з урахуванням модельних стандартів євробакалаврів та євромагістрів). Представлена схема змісту навчання дисципліни іноземна мова (за професійним спрямуванням).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Вовчаста, Н. Я. (2017). ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ У КОНТЕКСТІ НЕПЕРЕРВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1273
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Ярославівна Вовчаста, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технічного перекладу

Посилання

Указ Президента України № 641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/6412015-19560

Презентовано проект Концепції розвитку освіти до 2025 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eenu.edu.ua/uk/articles/prezentovano-proekt-koncepciyi-rozvitku-osviti-do-2025-roku

Пометун О. Запровадження компетентнісного підходу – перспективний напрям розвитку сучасної освіти : [Електронний ресурс] / О. Пометун. – Режим доступу: http://visnyk.iatp.org.ua

Мальований Ю. Післямова до стандарту / Ю. Мальований // Шлях освіти. – 2005. – № 3. – С. 2–4.

Равен Дж. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы / Дж. Равен ; Пер. с англ.. – М. : Когнито-Центр, 1999. – 144 с.

Romainville M. Key competencies. A developing concept in general compulsory education / M. Romainville. – Eurydice Brussels: Eurydice 2002. – 146 p.

Weinert F. E. Leistungsmessungen in Schulen / F. E. Weinert. – Weinheim und Basel. 2001.-456 s.

Бондаренко С. Ю. Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в умовах профілізації школи / С. Ю. Бондаренко. – Кіровоград, 2012. – 14с.

Повшедна І. М. Навчальна програма нормативної дисципліни Іноземна мова (за професійним спрямуванням) підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» галузі знань 26 «Цивільна безпека» (спеціалізація «Організація та техніка протипожежного захисту») / І. М. Повшедна. – Вінниця, 2016. – 12с.

Niemierko B. Inwentarz programowy / B. Niemierko // Ornstein A. C., Hunkins F. P. Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka. – Warszawa 1998. – 123 s.

Вовчаста Н. Я. Англійська мова. Навчальна програма для підготовки фахівців з напряму 6.170201 «Цивільний захист» у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Кваліфікаційний рівень – бакалавр / Н. Я. Вовчаста. – Львів, 2013. – 14 с.