ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ЛІЦЕЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Анатоліївна Біда

Анотація

Розбудова України як незалежної, суверенної держави вимагає виховання громадянина-патріота, здатного жити й працювати в умовах демократії, забезпечувати соборність України, відчувати постійну відповідальність за себе, свій народ, країну, прагнути здійснити реальний внесок у реформаторські процеси.  Сучасна модернізація системи освіти, яка зумовила появу навчальних закладів нового типу, вимагає пошуку нових педагогічних технологій, що здатні забезпечити формування громадянина з активною громадянською позицією, яка передбачає не тільки оволодіння учнями знаннями про права і обов’язки громадян, переконання їх в доцільності демократичних перетворень суспільства, сформованість високих морально-вольових, патріотичних якостей і почуттів, а й виявлення вмотивованих громадянських вчинків, дій.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Біда, О. А. (2017). ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ЛІЦЕЮ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1276
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Анатоліївна Біда, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти

Посилання

Нікітіна Н. П. Формування громадянської позиції учнів у навчально-виховному процесі педагогічного ліцею. автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Луганськ, 2007. – 23 с.

Виховання громадянської культури : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://readbookz.com/book/172/5496.html

Педагогічні умови виховання громадянської правової культури старшокласників у процесі позакласної роботи : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19891-pedagogichni-umovi-vixovannya-gromadyansko%D1%97-pravovo%D1%97-kulturi-starshoklasnikiv-u-procesi-pozaklasno%D1%97-roboti.html

Виховання громадянськості старшокласників : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/7914/97/

Дерев’янко Н. Формування громадянської культури особистості школяра: навч.- метод. посіб. / Н. Дерев’янко, В. Костів; за ред. В. Костіва. – К. : Праймдрук, 2011. – 352 с.