ЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ОСВІТИ У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Олексіївна Шаргун

Анотація

У статті досліджено форми і методи початкової галузевої освіти фахівців залізничного транспорту в Україні на початку ХХ століття, визначено її місце у загальній системі підготовки та ролі у профорієнтаційній роботі з підготовки кадрів для залізничної галузі. Показано ключову роль галузевого підпорядкування навчальних закладів Міністерству шляхів сполучення у їх становленні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Шаргун, Т. О. (2017). ЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ОСВІТИ У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1278
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Олексіївна Шаргун, Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В. А. Лазаряна

завідувач кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Компанієць В.В. Стратегія людського розвитку та зміни у підготовці кадрів залізничного транспорту / В.В Компанієць // Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу. Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків, 2010. – № 31 – 206 c.

Учебное дело на Екатерининской железной дороге. – 1905. – С. 4–14.

Вестник Екатерининской железной дороги. – 1914. – № 341. – 10 c.

Учебные заведения и просветительная деятельность Министерства / Всеподданнейший отчет министра путей сообщения о деятельности министерства путей сообщения за 1909–1911 гг. – Глава V. – С.-Петербург, 1912. – С. 220–242.

Железнодорожное дело. – 1890. – № 4. – 353 c.

Протоколы заседаний 1-го съезда Начальников и Управляющих Российских железных дорог (15–23 мая 1900 г.). – СПб. : Типография П. П. Сойкина, 1900. – С. 27–31.