Соціально-педагогічний супровід соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Михайлівна Білик

Анотація

Представлено аналіз можливостей соціально-педагогічного супроводу соціалізації іноземних студентів як компонента соціально-педагогічної діяльності в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу. Виокремлено етапи, принципи, педагогічні умови такого супроводу. Зазначено, що метою супроводу є оптимальне сприяння формуванню соціальних цінностей, соціальних якостей і соціальної поведінки, тобто соціальності іноземних студентів

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Білик, О. М. (2017). Соціально-педагогічний супровід соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (5). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1282
Розділ
Статті

Посилання

Список використаної літератури

Безпалько О. В. Соціальна педагогіка : навч. посібник / О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. Веретенко та ін.; за ред. О. В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2014. − 312 с.

Беличева С. А. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации несовершеннолетних : учебное пособие / С. А. Беличева, А. Б. Белинская. – Ростов н/Дону : Феникс, 2013. – 380 с.

Гребенникова И. А. Педагогическое сопровждение адаптации иностранных студентов в российском вузе (на примере китайских студентов) : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.08 – теория и методика профессионального образования / И. А. Гребенникова. – Комсомольск-на-Амуре, 2010. – 21 с.

Мардахаев Л. В. Социально-педагогическое сопровождение и поддержка человека в жизненной ситуации / Л. В. Мардахаев // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 6. – С. 4–11.

Порох Д. О. Соціально-педагогічні умови адаптації іноземних студентів до навчання у вищих медичних навчальних закладах України : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Д. О. Порох. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 220 с.

Рижанова А. О. Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті : автореф. дис.… докт. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка / А. О. Рижанова. – Луганськ : ЛНПУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 44 с

Рогальська І. П. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка / І. П. Рогальська. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 43 с.

Стрельцова В. Ю. Соціально-педагогічний супровід процесу соціальної адаптації студентів творчих спеціальностей до умов культурно-освітнього середовища / В. Ю. Стрельцова // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2008. – № 3. – С. 27–32.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і гол. ред. В. Т.Бусел]. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.