Сімейна медицина як важлива ланка системи охорони здоров’я США (історико-педагогічний аспект)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Іванівна Горпініч

Анотація

Схарактеризовано особливості становлення спеціальності «сімейна медицина» і концептуальні засади діяльності сімейного лікаря. Проаналізовано економічні й соціальні передумови визнання сімейної медицини як окремої галузі медичного знання. Окреслено основні функціональні обов’язки сімейних лікарів. Розкрито функції основних координуючих організацій сімейної медицини та їх роль у її становленні як окремої галузі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Горпініч, Т. І. (2017). Сімейна медицина як важлива ланка системи охорони здоров’я США (історико-педагогічний аспект). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (5). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1285
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Іванівна Горпініч, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Список використаної літератури

Поберезська Г. Г. Тенденції розвитку вищої освіти країн Західної Європи та України : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Г. Г. Поберезська; АПН України, Ін-т вищ. освіти. – К., 2005. – С. 216

Лавриш Ю. Е. Професійна підготовка медичних сестер в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. наук : 13.00.04 / Ю. Е. Лавриш. – Ін-т пед. освіти і освіти доросл. АПН України. – К., 2009. – 21 c.

Арапов М. В. Медицина и медицинское образование / М. В. Арапов // Энергия : экономика, техника, экология. – 2004. – № 4. – С. 46–57.

Паламаренко І. О. Структурні та змістові компоненти додипломного навчання у медичних школах Великої Британії / І. О. Паламаренко // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : якість освіти – основа конкурентноспроможності майбутнього фахівця : міжнар. наук.-прак. конф., 22-24 вер. 2011 р. : тез. доп. – Ялта, 2011. – Ч. 2. – С. 118–121.

Вартанян Ф. Е. Медицинское образование в некоторых странах Европы / Ф. Е. Вартанян, С. В. Рожецкая // Врач. – 2002. – № 5. – С. 43–44.

Гіббс Т. Д. Відкрите обговорення системи медичної освіти в Україні : на початку нової ери / Т. Д. Гіббс // Сімейна медицина. – 2008. – № 1. – С. 5–6.

Кліщ Г. І. Форми організації навчання у медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2014. – № 4. – С. 56–59.

Вороненко Ю. В. Запровадження сімейної медицини як наукової спеціальності – необхідна умова розвитку сімейної медицини в Україні / Ю. В. Вороненко, Г. І. Лисенко // Український медичний часопис. – 2007. – № 6. – С. 27–32.

Гиріна О. М. Чи потрібна сімейна медицина сімейному лікарю? / О. М. Гиріна, М. Р. Лебединська // Охорона здоров’я. – 2004. – № 2. – C. 14–20.

Вэллейс Р. История семейной медицины / Р. Вэллейс // Лечащий врач. – 2001. – № 1. – С. 1–6.