Організація методичного супроводу розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Миколаївна Давидова

Анотація

Розкрито поняття «компетентність учителів», «здоров’язбережувальна компетентність учителів», «розвиток здоров’язбережувальної компетентності», «методичний супровід». Надано характеристику здоров’язбережувальної компетентності вчителів та її компонентів. Схарактеризовано організаційну діяльність керівництва загальноосвітнього навчального закладу в системі методичної роботи навчального закладу щодо здоров’язбережувальної компетентності вчителів. Визначено роль методичної роботи в розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Давидова, Т. М. (2017). Організація методичного супроводу розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (5). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1287
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Миколаївна Давидова, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

головний спеціаліст відділу ВНЗ, науки та кадрової роботи

Посилання

Список використаної літератури

Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року // Указ президента України від 25 червня 2013 року за № 344/2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www/zakon.rada.ua /go/344/2013.

Бєлєнька Г. В. Здоров’я дитини – від родини / Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, М. А. Машовець. – К. : СПД Богданова А.М., 2006. – 220 с.

Лісневська Н. В. Педагогічні умови створення здоров’язберігаючого середовища в дошкільному навчальному закладі // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www/sworld.com.ua /konfer33/267/pdf.

Волкова І. В. Здоров’я школярів – взаємодія лікарів, педагогів, психологів / І. В. Волкова // Практика управління закладом освіти. – 2009. – № 12. – С. 5.

Ващенко Л. С. Основи здоров’я : книга для вчителя / Л. С. Ващенко, Т. Є. Бойченко. – К. : Генеза, 2005. – 204 с.

Кубенко І. М. Що таке компетентність і як її розуміють в освіті // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www/tme.ume.edu.ua /docs/dod/1…/kubenko,pdf.

Енциклопедія освіти / за заг. ред. В. Г. Кременя. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Нагавкина Л. С. Валеологические основы педагогической деятельности : учебно-методическое пособие / Л. С. Нагавкина, Л. Г. Татарникова. – СПб. : Кар, 2005. – 272 с.

Миценко В. життєві навички і ключові компетентності як основа здорового способу життя / В. Миценко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 1–2. – С. 102–105.

Титаренко Т. М. Формування в молоді настанов на здоровий спосіб життя : методичні рекомендації / Т. М. Титаренко, Л. А. Лєпіхова, О. Я. Кляпець. – К. : Міленіум, 2006. – 124 с.

Юрочкіна С. О. Педагогічні засади валеологічного виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / С. О. Юрочкіна; Інститут педагогіки АПН України. – К., 1997. – 27 с.